Se nam obeta korenita sprememba pokojninskega sistema?

Avtor — 02.04.2007
Osnutek nove pokojninske zakonodaje, ki ga pripravljata Ministrstvo za delo ter Ministrstvo za finance, predvideva, da bomo za svojo pokojnino lahko varčevali tudi v vzajemnih skladih in delnicah.
Se nam obeta korenita sprememba pokojninskega sistema?

Po novem naj bi imeli več izbire pri tem, kakšno strategijo bomo ubrali pri varčevanju za svojo pokojnino.

Varčevalci bomo tako imeli na izbiro veliko širši nabor možnosti, kam vlagati svoje prihranke za jesen življenja. V zameno za izpostavitev večjemu tveganju bomo lahko upali tudi na višje donose, saj bomo sami izbirali, kako bomo pokojninske prispevke razdelili med različne vrste naložb. Po predlogu naj bi krovni skladi predstavljali enotne finančne produkte, s katerimi bi varčevalci lahko prehajali med različnimi pokojninskimi načrti (strategijami vlaganja).

Če bo novi zakon sprejet, bodo na boljšem tudi delodajalci in samozaposlene osebe. Odpravili naj bi namreč načelo, da mora delodajalec v pokojninski načrt vključiti vsaj 51 odstotkov svojih zaposlenih, če želi uveljavljati davčne olajšave. Pravice dodatnega pokojninskega varčevanja bi se razširile tudi na samozaposlene. Novost bi bila tudi ta, da naj bi upravljanje novih vzajemnih pokojninskih skladov prevzela Agencija za trg vrednostnih papirjev. Do sedaj je bil ta nadzor sicer v rokah Agencije za zavarovalni nadzor.

Poleg naštetega se nam novosti obetajo tudi na področju obveznega pokojninskega zavarovanja. Sredstva, ki so jih delodajalci do sedaj morali namenjati za davek na izplačane plače (ta bo ukinjen), bodo lahko sedaj preusmerili v prispevke za obvezno pokojninsko zavarovanje. Ministrstvo tega sicer ne bo neposredno predlagalo, vendar pa takšne in podobne predloge državni sekretar Marko Štrovs označuje kot dobrodošle.

Če bo zakon sprejet, bo to vsekakor dobrodošla novost, saj bo pokojninski sistem v današnji obliki prej kot slej razpadel. O pokojninski reformi sicer že teče debata tudi na našem forumu.

Vir: Vzajemci.com