Septembrske novosti na področju razpisov

Avtor — 14.09.2011
Tokrat vam predstavljamo dve novosti na področju aktualnih razpisov: posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij in usposabljanja strokovnih delavcev. V nadaljevanju si preberite še o razpisih, ki so trenutno aktualni in o jesenskem prihajajočem razpisu.
Septembrske novosti na področju razpisov

Septembrske novosti na področju razpisov (slika: sxc.hu).

Novo v tem tednu:

 • posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij – »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012« v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013«
 • usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih in program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih – »Javni razpis za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014«

Še vedno aktualni razpisi:

 • Sredstva za večjo dostopnost do programov usposabljanj in licenciranj na področju športne rekreacije, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa, strokovno-organizacijskega dela v športu in upravljanja s športno infrastrukturo. 100% sofinanciranje.
 • Sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
 • Nepovratna sredstva za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov in prvo stopnjo predelave lesa.
 • Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 0,8% ter garancija države. Rok: 20.9.2011.
 • Sredstva za učinkovito rabo električne energije – sredstva za podjetja. Rok. 7.12.2011. Prijave se že zbirajo.
 • Sredstva za raziskave in razvoj v podjetjih ter za zaposlitev mladih raziskovalcev ali raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij.
 • Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave. Prijavijo se lahko občine.
 • DOLB 3 – sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015.

Prihajajoči razpisi:

 • Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za zavode, društva, občine… Predvidena objava: jeseni 2011.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: , ,