Slovenija in Hrvaška beležita nižjo stopnjo brezposelnosti

Avtor — 13.01.2015
V rubriki "Mesečni pregled gospodarstva" vam predstavljamo pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu na makroekonomski ravni, ki je povzet po mesečni elektronski publikaciji podjetja Bisnode.
Slovenija in Hrvaška beležita nižjo stopnjo brezposelnosti

Slovenija in Hrvaška beležita nižjo stopnjo brezposelnosti (Vir slike: HubSpot.com)

Makro pregled gospodarstva na južnih trgih

Bruto domači proizvod ali BDP je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda za četrtletno obdobje.

Najvišjo gospodarsko rast beleži Slovenija (2,9 odstotka), medtem ko Hrvaška ter Bosna in Hercegovina beležita padec. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je gospodarska rast izboljšala v Sloveniji (4,2 odstotnih točk) in na Hrvaškem, kjer so zabeležili nižji padec. V Bosni in Hercegovini je rast upadla (za 3,2 odstotnih točk).

Stopnja brezposelnosti prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa za anketno breposelnost, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti.

Avgusta letos je najvišjo stopnjo brezposelnosti beležila Bosna in Hercegovina (44 odstotkov), najnižjo pa Slovenija (12,5 odstotka). V primerjavi s predhodnim letom se je stopnja brezposelnosti znižala v Sloveniji in na Hrvaškem, povišala pa v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. Najbolj se je znižala na Hrvaškem, najbolj povišala pa v Bosni in Hercegovini. 

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks).

V letošnjem avgustu je najvišjo inflacijo beležila Hrvaška (7,5 odstotka). Rast cen sta imeli tudi Srbija ter Bosna in Hercegovina, medtem ko so v Sloveniji cene avgusta 2014 padle. V primerjavi z letom poprej so se cene znižale v vseh državah znižale.

Bruto domači proizvod: Infografika prikazuje rast za 2. četrtletje 2014 in primerjavo z enakim obdobjem leto prej.

Stopnja brezposelnosti: Infografika prikazuje podatek za avgust 2014 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Inflacija: Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za avgust 2014 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Vir: Bisnode Bilten december 2014


Oznake: , , , ,