Slovenija ne spodbuja malih visokotehnoloških podjetij

Avtor — 22.10.2009
Slovensko okolje ne spodbuja razvoja malih visokotehnoloških podjetij s področja farmacije in bioznanosti, zato se slovenska farmacevtska podjetja kljub visoki ravni znanja v Sloveniji, zatekajo po pomoč v tujino.
Slovenija ne spodbuja malih visokotehnoloških podjetij

V zadnjem času se razmere v Sloveniji izboljšujejo. (Vir: dnevnik.si)

Razvoj malih visokotehnoloških podjetij je viden v državah članicah EU kot so Finska, Irska, Nizozemska in Avstrija, ki so povečale vložek finančnih sredstev v aplikativne raziskave in s tem vplivale na večji prenos znanja v industrijo. Kljub temu, da Slovenija dosega zavidljivo raven znanja o procesih, ki izboljšujejo učinkovitost zdavil, ki je plod dela raziskovalcev na fakultetah in inštitutih, zaradi pomanjkanja spodbud ne premoremo veliko visokotehnoloških podjetij s področja farmacije, zato slovenska farmacevtska podjetja dodatno pomoč večinoma iščejo v tujini.

Med najbolj znana slovenska visokotehnološka podjetja z vplivom na farmacevtsko industrijo spadajo družbe Bia, Bia Separations, Galex, Marifarm, na trg pa se prebijata tudi podjetji Ars Pharme in Acies Bio. Vendar pa sta začetni vložek in tveganje na področju farmacije in bioznanosti velika, zato je prihodnost teh podjetij nezanesljiva.

Obstoječe stanje bi lahko izboljšala država s pomočjo v določen sektor usmerjenih programov, katerih oblikovanje je že nakazano v letošnjem razpisu agencije TIA, ki je lani v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo visokotehnološkim podjetjem že zagotovila subvencije za začetne faze razvoja. Potrebna pa bi bila tudi pomoč zasebnega sektorja v obliki tveganega kapitala, saj financiranje predstavlja največjo težavo obetavnim mladim podjetjem s področja farmacije in bioznanosti, ki dostikrat ravno zaradi slabega finančnega položaja ne morejo prodreti na trg s svojimi vrhunskimi izdelki.

 

Vir: Finance


Oznake: ,