Slovenski podjetniški sklad ponovno nudi subvencije za zagon podjetij

Avtor — 08.02.2011
Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2011 ponovno ponudil subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.
Slovenski podjetniški sklad ponovno nudi subvencije za zagon podjetij

V sredini meseca februarja 2011 bo Slovenski podjetniški sklad objavil razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja (foto: sxc.hu).

V sredini meseca februarja 2011 bo Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja. Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

 

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se bodo lahko prijavila podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 18 mesecev od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Seznam subjektov inovativnega okolja je dosegljiv v evidenci subjektov inovativnega okolja, podjetja pa svojo vključenost dokazujejo s pisnimi potrdili le-teh in izjavo SIO-ja (subjekti inovativnega okolja), v katerem SIO poda mnenje o usposobljenosti podjetniškega tima za zagon podjetja in kvaliteti poslovnega načrta.

 

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen.

Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in podjetjem, za katere je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

 

Razpisna kvota

Razpisna kvota znaša 4.100.000 evrov, od tega znaša višina največje možne subvencije na podjetje za obdobje treh let kar 70.000 evrov.

 

Vir: Podjetniskisklad.si, januar 2011


Oznake: , ,