Slovenski podjetniški sklad predstavil slovenskim in nemškim gospodarstvenikom finančne spodbude za MSP

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je v okviru svojih rednih delovnih zajtrkov pripravila predstavitev finančnih spodbud, ki jih je v imenu Slovenskega podjetniškega sklada predstavil mag. Tadej Kurent. Namen tokratnega delovna zajtrka je bil predstaviti našim članom možnosti državnega financiranja malih in srednjih podjetij v Sloveniji.
Slovenski podjetniški sklad predstavil slovenskim in nemškim gospodarstvenikom finančne spodbude za MSP

Slovenski podjetniški sklad

Temeljna naloga Slovenskega podjetniškega sklada, ki
deluje kot neodvisna finančna institucija v okviru Ministrstva za gospodarstvo,
je učinkovita razporeditev sredstev in izboljšanje dostopa do državne pomoči
podjetjem. Sklad nudi podjetjem državna sredstva v treh finančnih linijah
oziroma oblikah: kot garancije za podjetniške kredite, subvencije za zagon
podjetij ter tvegan kapital. Z naštetimi državnimi viri želi pospešiti rast
podjetij v dveh najpomembnejših fazah: fazi zagona in fazi rasti oz. razvoja
podjetji.

 

 Finančna
linija – P1

Prva finančna linija Sklada se nanaša na garancijo
za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov z nižjo obrestno mero. Podjetje
lahko pod temi pogoji financira tako materialne (npr. nove stroje, nakup
zemljišča ali objekta, infrastrukturno opremljanje zemljišča) kot nematerialne
investicije (prenos tehnologije v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja
itd.). Do višine 200 tisoč evrov se lahko po shemi P1 financirajo tudi stroški
obratnih sredstev. Temeljna pogoja, ki morata biti izpolnjena za prejem sredstev
po tej liniji sta, da podjetje v preteklem obdobju treh let še ni dobilo nobene
državne pomoči, ter da mora biti investicija izvedena na ozemlju Republike
Slovenije.

 

Finančna
linija – P2

Finančne spodbude predvidene po liniji P2 so
namenjene podjetjem, ki so vključena v tehnološki park ali podjetniški
inkubator ter so že registrirana. Pri tem morajo podjetja, ki se prijavljajo na
razpis, izpolnjevati kriterije, kot so ustvarjanje visoke dodane vrednosti,
visoko oceno uspešnosti poslovnega programa podjetja ter izvedenost investicije
v slovenskem prostoru.

Po tej liniji se krijejo stroški izdelave
poslovnega načrta, plače zaposlenih, stroške povezani z promocijo, najemom
prostorov in opreme, stroški patentnih pravic ter materialne in nematerialne
investicije, ki so povezane z novim poslovnim programom.

 

Finančna
linija – P3

Tretja finančna linija (P3) obsega sredstva
tveganega kapitala. Za leto 2010 bo tako Slovenski podjetniški sklad preko
družbe tveganega kapitala (Prva družba tveganega kapitala – PDTK d.o.o.)
razdelil lastniška sredstva v višini 35 milijonov evrov. Prvi javni razpis za
tovrstna predvidena sredstva bo objavljen v začetku januarja.

Velja omeniti še to, da je Sklad za leto 2009
razpisal 121 milijonov evrov za katera je prejel nekaj čez 1500 vlog. Na
podlagi dokumentaciji je odobril 600 vlog, med katere je razdelil 97 milijonov
evrov.

Podrobnejše informacije o virih financiranja
Slovenskega podjetniškega sklada lahko najdete na spodnjih naslovih:

 

P1: Bojana Mikeln, bojana.mikeln@podjetniskisklad.si

P2: Simon Böhm, simon.bohm@podjetniskisklad.si

P3: Nataša Kranj: natasa.kranjc@podjetnisklad.si

 Za dodatne informacije pa lahko pokličete tudi na
številko: +386 02 234 1 260 ali obiščete spletno stran: www.podjetniskisklad.si

Oznake:
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje