Slovenski podjetniški sklad predstavil slovenskim in nemškim gospodarstvenikom finančne spodbude za MSP

Avtor Bogdan Dular — 11.11.2009
Komentiraj!
Slovensko-nemška gospodarska zbornica je v okviru svojih rednih delovnih zajtrkov pripravila predstavitev finančnih spodbud, ki jih je v imenu Slovenskega podjetniškega sklada predstavil mag. Tadej Kurent. Namen tokratnega delovna zajtrka je bil predstaviti našim članom možnosti državnega financiranja malih in srednjih podjetij v Sloveniji.
Slovenski podjetniški sklad predstavil slovenskim in nemškim gospodarstvenikom finančne spodbude za MSP

Slovenski podjetniški sklad

Temeljna naloga Slovenskega podjetniškega sklada, ki deluje kot neodvisna finančna institucija v okviru Ministrstva za gospodarstvo, je učinkovita razporeditev sredstev in izboljšanje dostopa do državne pomoči podjetjem. Sklad nudi podjetjem državna sredstva v treh finančnih linijah oziroma oblikah: kot garancije za podjetniške kredite, subvencije za zagon podjetij ter tvegan kapital. Z naštetimi državnimi viri želi pospešiti rast podjetij v dveh najpomembnejših fazah: fazi zagona in fazi rasti oz. razvoja podjetji.

 

 Finančna linija – P1

Prva finančna linija Sklada se nanaša na garancijo za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov z nižjo obrestno mero. Podjetje lahko pod temi pogoji financira tako materialne (npr. nove stroje, nakup zemljišča ali objekta, infrastrukturno opremljanje zemljišča) kot nematerialne investicije (prenos tehnologije v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja itd.). Do višine 200 tisoč evrov se lahko po shemi P1 financirajo tudi stroški obratnih sredstev. Temeljna pogoja, ki morata biti izpolnjena za prejem sredstev po tej liniji sta, da podjetje v preteklem obdobju treh let še ni dobilo nobene državne pomoči, ter da mora biti investicija izvedena na ozemlju Republike Slovenije.

 

Finančna linija – P2

Finančne spodbude predvidene po liniji P2 so namenjene podjetjem, ki so vključena v tehnološki park ali podjetniški inkubator ter so že registrirana. Pri tem morajo podjetja, ki se prijavljajo na razpis, izpolnjevati kriterije, kot so ustvarjanje visoke dodane vrednosti, visoko oceno uspešnosti poslovnega programa podjetja ter izvedenost investicije v slovenskem prostoru.

Po tej liniji se krijejo stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, stroške povezani z promocijo, najemom prostorov in opreme, stroški patentnih pravic ter materialne in nematerialne investicije, ki so povezane z novim poslovnim programom.

 

Finančna linija – P3

Tretja finančna linija (P3) obsega sredstva tveganega kapitala. Za leto 2010 bo tako Slovenski podjetniški sklad preko družbe tveganega kapitala (Prva družba tveganega kapitala – PDTK d.o.o.) razdelil lastniška sredstva v višini 35 milijonov evrov. Prvi javni razpis za tovrstna predvidena sredstva bo objavljen v začetku januarja.

Velja omeniti še to, da je Sklad za leto 2009 razpisal 121 milijonov evrov za katera je prejel nekaj čez 1500 vlog. Na podlagi dokumentaciji je odobril 600 vlog, med katere je razdelil 97 milijonov evrov.

Podrobnejše informacije o virih financiranja Slovenskega podjetniškega sklada lahko najdete na spodnjih naslovih:

 

P1: Bojana Mikeln, bojana.mikeln@podjetniskisklad.si

P2: Simon Böhm, simon.bohm@podjetniskisklad.si

P3: Nataša Kranj: natasa.kranjc@podjetnisklad.si

 Za dodatne informacije pa lahko pokličete tudi na številko: +386 02 234 1 260 ali obiščete spletno stran: www.podjetniskisklad.si

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!