Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio evrov subvencij za zagon podjetij

Avtor — 18.02.2010
Slovenski podjetniški sklad ponovno ponuja subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij. Gre za lepo priložnost, da se pridobi sredstva za lažji zagon podjetja.
Slovenski podjetniški sklad razpisal novih 3,5 mio evrov subvencij za zagon podjetij

Slovenski podjetniški sklad z novimi subvencijami za zagon podjetij.

Slovenski
podjetniški sklad je 12.2.1010 v Uradnem listu RS št. 10/2010 razpisal 3,5 mio
EUR subvencij za zagon novih podjetij. Namen
javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov
in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih
podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov,
procesov in storitev.

S
tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi
razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih
sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Še
posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami
znanja in/ter podjetjem, za katere je značilna visoka vključenost znanja v
storitvah ali proizvodih, to so podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, visoko
izobrazbo in ekspertno znanje zaposlenih, višjo dodana vrednost na zaposlenega
in nastopajo v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne
razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj
projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Upravičenci so podjetja (ciljna skupina
A), ki delujejo v tehnoloških parkih in inkubatorjih ter prvič kandidirajo za zagonska
sredstva. Ne smejo biti registrirana več kot 18 mesecev. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije
še v naslednjih 2 letih, v primeru, do bodo izpolnila zastavljene cilje iz
poslovnega načrta za tekočo leto  in
imela še nedokončan projekt (ciljni skupini P2B in P2C).

Maksimalna
višina subvencija na podjetje je 30.000,00 EUR za ciljno skupino A.

V
obdobju od 2006 – 2009 je Slovenski podjetniški sklad z zagonsko subvencijo v
skupni višini 5,7 mio EUR pomagal že 242 podjetjem.

Več
o razpisu bodo podjetja lahko našla na spletni strani spletni strani www.podjetniskisklad.si.

 

Pri razpisni dokumentaciji vam lahko pomaga naš partner.

Oznake: