SMS v primerjavi z e-poštnim marketingom

Avtor — 06.01.2011
Večina podjetij, ki premišljuje o uvedbi SMS marketinga v svoje poslovanje, pri svojih odločitvah primerja stroške pošiljanja SMS sporočil v primerjavi z e-pošto. Dostava slednje je v primerjavi s SMS sporočili vsekakor ugodnejša, saj je brezplačna, vendar je upoštevanje zgolj tega dejavnika napačno.
SMS v primerjavi z e-poštnim marketingom

Mobilna sporočila vam zagotovijo pozornost 90 odstotkov vaših strank in s tem visoko odzivnost na ponudbo.

SMS marketing je danes vse bolj pogosto uporabljena metoda neposredne komunikacije s strankami, saj je mobilni telefon edini medij, ki nas spremlja praktično na vsakem koraku in z njim preživimo več časa na dan kot z vsemi ostalimi mediji skupaj. Mobilni telefon se kot način neposredne prodaje pri podjetjih hitro začne primerjati z ostalimi alternativami in med njimi je najpogostejši e-poštni marketing.

Komuniciranje s strankami preko e-pošte ima vsekakor prednosti in z vidika podjetij in najpogosteje omenjena je praktično brezplačna dostava uporabnikom. S tem podjetja lahko določeno prodajno akcijo izpeljejo stroškovno zelo učinkovito in upoštevajoč stroške dela ter oblikovanja e-pošte, hitro dosežejo dober donos na vložen denar.

Vendar je primerjava med e-poštnim in SMS marketingom izključno na podlagi stroškov dostave vsebin uporabnikom površna in poda napačne rezultate.

 

Primerjava na podlagi prodajne akcije

Za lažjo predstavo primerjajmo prodajno akcijo preko e-pošte in SMS sporočil. Predpostavimo, da prodajamo izdelek v vrednosti 25,00 € in da posredovana ponudba tako preko e-pošte kot tudi preko SMS sporočila doseže enak odstotek kupcev med tistimi, ki so si prodajno vsebino dejansko tudi ogledali. Vzemimo, da slednji znaša 10 odstotkov. Se pravi 10 odstotkov prejemnikov, ki dejansko odprejo e-pošto ali SMS sporočilo se odloči za nakup. Število prejemnikov za lažjo predstavo predpostavljamo 1.000.

Pri stroških moramo upoštevati stroške dela in dostave prodajne vsebine uporabnikom. E-pošta ima v slednjem prednost, saj je praktično brezplačna, za poslano SMS sporočilo pa bo podjetje v povprečju odštelo 0,07 €. Se pravi 1.000 poslanih SMS sporočil stane 70,00 €, 1.000 poslanih sporočil preko e-pošte pa nič.

Za izračun končnega donosa pa je pomembno upoštevati odzivnost strank. Po podatkih raziskave, ki jo je objavila Direct Marketing Association v Veliki Britaniji, je v 2. četrtini leta 2009 v povprečju prodajno e-pošto odprlo 25 odstotkov prejemnikov. Podatek velja za podjetja, ki so prejemnikom poznana. Za našo prodajno akcijo to pomeni 250 uporabnikov. V nasprotju z e-pošto pa mobilni telefon dosega mnogo višji odstotek ogleda prejetega SMS sporočila, saj si mobilni uporabniki po podatkih podjetja SingelPoint ogledajo kar 90 odstotkov vseh prejetih SMS sporočil. To ni presenetljivo in za naš izračun to predstavlja 900 uporabnikov.

Ob upoštevanju enake odzivnosti na ponudbo med tistimi, ki so si ogledali naše prodajno sporočilo, bomo za naš izdelek preko e-pošte dobili naročila v skupni vrednosti 625,00 €, preko mobilnega telefona, zaradi mnogo višjega odstotka uporabnikov, ki so si naše sporočilo ogledali, pa 2.250,00 €. Od slednjega je potrebno odšteti 70,00 € za stroške poslanih SMS sporočil in tako dobimo 2.180,00 € prihodkov.

Pri tem je potrebno poudariti, da za sestavo SMS sporočila potrebujemo mnogo manj časa kot za e-pošto. Pozoren bralec je ugotovil, da je ključna prednost mobilnega telefona pridobitev pozornosti, saj ni potrebno veliko napora, ker že način uporabe mobilnega telefona zagotavlja, da bo vsako SMS sporočilo dejansko tudi prebrano. S tem odpadejo stroški dela, ki so povezani z ustrezno sestavo naslova in vsebine e-poštnega sporočila.

 

Kaj to pomeni za podjetja

Za podjetja pomeni SMS marketing nov način komuniciranja s strankami. Pozoren bralec je ugotovil, da s pomočjo mobilnega telefona dosežemo pozornost večine naših strank in to brez večjih naporov. Kako pomembna je pridobitev pozornosti prejemnika kažejo strokovnjaki na področju e-pošte, ki podajajo številne nasvete o tem kako oblikovati naslovno vrstico, vsebino ali dodati grafične elemente. Vse to izključno v želji, da se pritegne čim večja pozornost uporabnikov. Pri mobilnem telefonu in SMS sporočilih to ni potrebno, saj je pozornost prejemnika zagotovljena že s samim poslanim sporočilom. Za sestavo ponudbe v 160 znakih pa v podjetju tudi ne potrebujemo veliko časa. 

 

Za konec

Namen prispevka ni predstaviti e-pošto kot neprimeren način komunikacije s strankami, nasprotno, je lahko izjemno učinkovito prodajno orodje. Večkrat se tudi uporablja v kombinaciji z mobilnim telefonom, saj se na tak način lahko hitro pridobijo GSM številke strank. Ima pa uporaba SMS marketinga v primerjavi z e-pošto določene prednosti, ki podjetjem na prvi pogled niso vidne.

Vendar je potrebno nameniti več pozornosti pravilni izvedbi, saj lahko s pošiljanjem nepomembnih sporočil uporabnike mnogo hitreje razjezite kot pri e-pošti. Več o tem, kako pravilno uporabiti mobilnih telefon v marketingu in prodaji, pa si preberite v naslednjem prispevku.

 

Članek je prispeval Jernej Horvat iz našega partnerskega podjetja Honire.


Oznake: , ,