Sofinanciranje projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011

Avtor — 20.06.2011

Predstavljamo vam razpis, ki ga je sklad objavil 3.6.2011. Gre za Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011). Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 2.000.000 EUR.

Sofinanciranje projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011

Sofinanciranje projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (slika: sxc.hu).

Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 31.7.2011. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po podelitvi sredstev oziroma po zaprtju javnega povabila, bodo vrnjene ponudnikom.

Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Javno povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo usposobljenost človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost.

S tem povabilom se delodajalce vabi k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna usposabljanje.

Upravičeni in neupravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od izdaje obvestila Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije o odobritvi sredstev do vključno 20.9.2011 in bodo plačani do najpozneje 28.9.2011.

Strošek DDV ni upravičeni strošek in ga v celoti krije izbrani ponudnik sam. Strošek usposabljanja za varstvo pri delu, ki se ga morajo zaposleni udeležiti zaradi zakonskih določil, prav tako ni upravičen do sofinanciranja.

Sredstva, ki so na voljo

Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru javnega povabila programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, okvirno skupaj znašajo 2,000.000 EUR.

Dodatne informacije o razpisu

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, na telefonski številki 01/434 10 95, 01/434 15 67, ali na e-poštnem naslovu karmen.bailat@sklad-kadri.si.

Vir: sklad-kadri.si.


Oznake: ,