Šola projektnega managementa

Avtor — 22.02.2012
Najbolj obiskana delavnica v okviru poslovnega izobraževanja Agencije POTI je dokaz, da se organizacije vse bolj zavedajo pomembnosti projektnega načina dela v procesih vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti podjetij.
Šola projektnega managementa

Šola projektnega managementa (Vir slike: sxc.hu)

Če temu spoznanju dodamo še prepričanje vodilnih v slovenskih podjetjih in strokovnjakov s področja projektnega managementa, da so prav projekti tisto orodje, ki bo našim organizacijam in državi prineslo ustrezno mesto v EU, potem lahko trdimo, da bodo organizacije, ki svojih projektov ne obvladujejo, težko preživele v skupni evropski državi.

Projektni pristop izvajanja nalog omogoča:

 • uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev,
 • učinkovito obvladovanje časa in denarja, kar temelji na sistematični pripravi projekta z uporabo preizkušenih metod in tehnik planiranja časa, virov, stroškov in prihodkov,
 • učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala podjetja z ustrezno izbiro projektne organizacije,
 • različne možnosti napredovanja in s tem višjo motiviranost zaposlenih,
 • hitrejšo prijavo ponudb z manjšim tveganjem, da pridobljenega posla ne bi mogli izvesti v okviru dogovorjenih rokov ali stroškov.

V okviru dvodnevne delavnice boste osvojili znanja s področja projektnega managementa, s katerimi boste s še večjo zanesljivostjo obvladovali projekte v vaši organizaciji in dosegali zastavljene cilje. Predavatelj bo na delavnici s pomočjo praktičnih primerov podal tako teoretične osnove navedenih tem, kot praktične nasvete, katere je pridobil v okviru dolgoletnega vodenja različnih projektov. Da bo delavnica še bolj zanimiva in koristna, vabimo vse udeležence, da pripravijo lastne primere, tako bodo na delavnici skupaj s predavateljem našli najbolj ustrezne rešitve za probleme, ki jih imajo v praksi.

Termin in lokacija

Termin: 1.3.2012 – 2.3.2012 (dva dni) od 9.00 do 16.00

Lokacija: Agencija Poti, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Več informacij >>

Program

Projekti in projektni management

 • PROJEKT – značilnosti, projektni cikel, udeleženci, cilji / namen / obseg projekta, uspeh in vzroki za neuspeh projekta
 • PROJEKTNI MANAGEMENT – proces, naloge in potrebne lastnosti managerja

Priprava projekta

 • DEFINIRANJE – uskladitev namena, obsega in ciljev projekta
 • PLANIRANJE – aktivnosti, čas, viri, stroški, tveganja
 • ORGANIZIRANJE – razmerja, vloge, pristojnosti in odgovornost udeležencev projekta, distribucija informacij in management dokumentacije, poslovnik projektnega tima

Izvedba projekta

 • KOORDINACIJA IZVEDBE – usklajevanje, odločanje, projektni sestanki, reševanje problemov
 • VODENJE TIMA – timsko delo, stili vodenja, motiviranje, nagrajevanje, komuniciranje, reševanje konfliktov
 • KONTROLIRANJE IN POROČANJE – sistem kontrole, zbiranje informacij, kontrola obsega, časa, stroškov, kakovosti, tveganj; redna poročila projekta

Zaključevanje projekta

 • Proces, predaja rezultatov, dokumentiranje, končno poročilo projekta

Obvladovanje portfelja projektov (informativno)

 • Management portfelja
 • Strateški management in projekti
 • PMIS – računalniško podprt projektni informacijski sistem
 • PMO – projektna pisarna
 • Organizacijski predpis
 • Projektna organizacijska kultura

Predavatelj

dr. Aljaž Stare je eden izkušenejših slovenskih strokovnjakov s področja projektnega managementa s petindvajsetletnimi praktičnimi izkušnjami, sicer pa predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager (Level B) ter nosilec licence za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije “Vodja projekta”.

Do leta 2004 je bil zaposlen v podjetju Iskraemeco d.d., kjer je med drugim vodil projekte razvoja izdelkov, uvajanja novih metod dela, optimiranja poslovnih in proizvodnih procesov ter uvajanja informacijske podpore procesom, organiziral pa je tudi nekaj konferenc in drugih prireditev.

Med leti 2006 in 2010 je bil predsednik Slovenskega združenja za projektni management, še vedno pa je vodja programa izobraževanj ZPM EDUCA. Na ICES–u je strokovni vodja programa usposabljanja NPK “Vodja projekta” in “Vodja projektne naloge”.

Jeseni 2010 je začel s pisanjem “projektnega bloga”, kjer ažurno objavlja prispevke s področja projektnega managementa. Je avtor nepogrešljive knjige za vsakega aktivnega in bodočega projektnega managerja: Projektni management – teorija in praksa.

Priporočljivo gradivo

Priročniki:

Kotizacija

359,00 € + 20% DDV Prijavnica >>

Plačilo z DDV znaša 430,80 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, kosilo in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 33000-0001159917 pri Hypo Alpe-Adria-bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. Članom Društva vzdrževalcev Slovenije (DVS) in njegovim pogodbenim partnerjem, priznavamo 10 % popust pri plačilu kotizacije. Prosimo, da v prijavnici pod “opombe” napišete da je udeleženec član/partner društva, v nasprotnem primeru vam ne bomo mogli priznati popusta.

Fizičnim osebam priznamo 30% popust na kotizacijo.

Vir: Agencija Poti

Oznake: , , ,