Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so del glavne pogodbe. Pripravi jih ena pogodbena stranka, zavezujejo pa obe. Gre za poseben način urejanja pogodbenih razmerij z večjim številom strank, kjer je predmet pogodbe istovrstno blago ali storitve.
Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja. (Vir slike: freeimages.com)

Časovno in funkcionalno nesmiselno bi bilo, da bi podjetje pri prodaji enakega izdelka ali storitve z vsako stranko sklepalo individualizirano pogodbo. S splošnimi pogoji poslovanja podjetje v principu racionalizira svoje poslovanje.

Pri splošnih pogojih gre za racionalizacijo poslovanja. Splošni pogoji se pogosto uporabljajo v primerih, ko se potrošnikom na trgu ponuja večje količine istovrstnega blaga ali storitev (npr. telekomunikacije, razni energenti, bančništvo, zavarovalništvo, ipd).

Splošne pogoje praviloma oblikuje ena pogodbena stranka, vendar s podpisom pogodbe zavezujejo obe stranki, če se pogodba nanje sklicuje ali so vsebovani v formularni pogodbi. Tako sprejeti splošni pogoji dopolnjujejo glavno pogodbo med pogodbenikoma in praviloma zavezujejo tako kot pogodba, razen če niso v nasprotju z njo – v tem primeru zavezujejo določbe v pogodbi.

Nikakor ni nujno ali potrebno, da bi bili splošni pogoji že vsebovani v pogodbi ali pa kot priloga priloženi glavni pogodbi, vendar pa se morata obe stranki pri sklepanju pogodbe nanje sklicevati, pred tem pa se z njimi podrobno seznaniti. Izjema od tega pravila je zavarovalna pogodba, pri kateri je zavarovalnica dolžna opozoriti zavarovanca, da so splošni in posebni zavarovalni pogoji sestavni del zavarovalne pogodbe, in mu izročiti njihovo besedilo, če niso natisnjeni že na sami polici. 

Splošni pogoji veljajo le, če so (bili) objavljeni na običajen način. Objava na običajen način je pravni standard, ki varuje interes nasprotne (praviloma šibkejše) stranke. V pravno-poslovni praksi se za običajno objavo šteje objava na vidnem mestu, v katerem se sklepajo pogodbe, ali pa objava na letakih, prospektih, katalogih, cenikih in drugih tiskovinah ter spletni strani prodajalca.

Kot že rečeno, samo objava ni dovolj, da postane stranka z njimi zavezana. Le-ti veljajo pod pogojem, da je sklenjeno konkretno pogodbeno razmerje in so vključeni v to pogodbeno razmerje ter se stranki sklicujeta nanje.

Oznake: , ,