Spodbude delodajalcem za zaposlovanje mladih

Avtor — 09.03.2015
Zavod za zaposlovanje ponuja delodajalcem tri različne programe, preko katerih je možno za omejen čas zaposliti mlado brezposelno osebo. Na ta način lahko delodajalec zniža stroške dela, mladi pa dobijo priložnost pridobiti delovne izkušnje.
Spodbude delodajalcem za zaposlovanje mladih

Spodbude delodajalcem za zaposlovanje mladih (Vir slike: hubspot.com)

Trenutno so na voljo trije razpisi, katerih namen je spodbujanje delodajalcev pri zaposlitvi mladih brezposelnih oseb: Usposabljanje na delovnem mestu, Delovni preizkus za mlade in Iz faksa takoj praksa. Vsak ima svoje specifične pogoje. Katere, preberite v nadaljevanju.

Usposabljanje na delovnem mestu 2015 – rok za prijavo: 1.7.2015

Vključijo se lahko brezposelni, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. 

Usposabljanje traja:

 • en mesec (za preprosta delovna mesta), 
 • dva meseca (za zahtevnejša delovna mesta),
 • za osebe, mlajše od 30 let pa lahko tri mesece. 

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Delodajalec dobi povrnjene upravičene stroške izvedbe usposabljanja (obvezni predhodni zdravniški pregled udeleženca, zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, stroški mentoriranja), udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost (3 evre na uro) in za prevoz (0,13 evra na kilometer). 

Strošek izvedbe usposabljanja znaša:

 • 244,00 EUR za enomesečno usposabljanje za udeleženca (za preprostejša delovna mesta),
 • 369,00 EUR za dvomesečno usposabljanje za udeleženca (za zahtevnejša delovna mesta) in
 • 492,00 EUR za trimesečno usposabljanje za udeleženca, ki je mlajši od 30 let.

Iz faksa takoj praksa – rok za prijavo: 30.6.2015

S tem programom delodajalec prejme spodbudo v višini 6.000 evrov za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo. Njihovo zaposlitev mora ohraniti najmanj eno leto. 

Program delodajalcu omogoča, da mlado brezposelno osebo s terciarno stopnjo izobrazbe, staro do vključno 29 let, ki je hkrati iskalec/-ka prve zaposlitve, izpopolnjuje na konkretnem delovnem mestu za najmanj eno leto. Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti in sicer na delovnem mestu, ustrezni vrsti izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Delovni preizkus za mlade 2015 – rok za prijavo: 10.9.2015

Program delodajalcu omogoča, da z delovnim preizkusom udeleženca, tj. mlado brezposelno osebo, pred zaposlitvijo preizkusi in spozna na konkretnem delovnem mestu. Delodajalcu se povrnejo upravičeni stroški delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz (glej zgoraj – Usposabljanje na delovnem mestu 2015).

Program traja od najmanj 100 ur do največ en mesec. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu preizkuša praviloma polni delovni čas.

Vključijo se lahko mladi brezposelni, stari do vključno 29 let oz. pred dopolnjenim 30. letom starosti.

V primeru, da se vključi brezposelna oseba, ki prejema denarno nadomestilo za brezposelnost, ima ta v času vključitve za čas, ko ga prejema, manjšo višino dodatka za aktivnost, in sicer namesto 3 € na uro 1,5 € na uro. Nadomestilo sicer brezposelna oseba ohrani v nespremenjeni višini in trajanju.

Razlike v programih

Usposabljanje na delovnem mestu Delovni preizkus za mlade Iz faksa takoj praksa
Rok za prijavo 1.7.2015 10.9.2015 30.6.2015
Ciljna skupina osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, mlajše od 30 let brezposelne osebe s terciarno stopnjo izobrazbe, mlajše od 30 let, ki so hkrati iskalci prve zaposlitve
Finančni vidik

povrnjeni stroški delodajalca:

 • 244 €: 1 mesec
 • 369 €: 2 meseca
 • 492 €: 3 mesece

delavec:

 • dodatek za aktivnost: 3 € / uro*
 • dodatek za prevoz: 0,13 € / km

povrnjeni stroški delodajalca:

 • 201 €

delavec:

 • dodatek za aktivnost: 3 € / uro*
 • dodatek za prevoz: 0,13 € / km
spodbuda za delodajalca v višini 6.000 €
Oblika zaposlitve oseba ostane v evidenci brezposelnih oseba ostane v evidenci brezposelnih pogodba o zaposlitvi za 1 leto za polni delovni čas**
Trajanje
 • 1 mesec: enostavnejša dela
 • 2 meseca: zahtevnejša dela
 • 3 mesece: za osebe, mlajše od 30 let
najmanj 100 ur do največ 1 mesec 1 leto

*oziroma 1,5 € / uro, v koliko oseba še vedno prejema nadomestilo za brezposelnost

**oziroma krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti

Vir: ZRSZ

Oznake: ,