Spoznajte kandidate za konkretno delo še pred zaposlitvijo

Avtor — 24.02.2017
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje še vedno ponuja sredstva na treh javnih povabilih, ki omogočajo delodajalcem, da spoznajo, preizkusijo in usposobijo brezposelne na delovnem mestu, preden se dokončno odločijo glede njihove zaposlitve.
Spoznajte kandidate za konkretno delo še pred zaposlitvijo

Želite kandidate za delo spoznati in preizkusiti še pred zaposlitvijo? Preverite povabila Zavoda RS za zaposlovanje. (Vir slike: Pixabay)

Usposabljanje na delovnem mestu

Javno povabilo delodajalcem je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 31. maja 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Usposabljanje na delovnem mestu omogoča delodajalcem, da spoznajo brezposelne in jih usposobijo za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem si lahko povrnejo upravičene stroške izvedenega usposabljanja. 

Vključijo se lahko brezposelni kandidati in kandidatke, ki so dopolnili najmanj 30 let in ustrezajo še vsem drugim pogojem ciljnih skupin za vključitev. Usposabljanje poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja lahko dva ali tri mesece.

ZRSZ delodajalcem povrne strošek izvedenega usposabljanja: 370 EUR za dvomesečno usposabljanje in 493 EUR za trimesečno usposabljanje udeleženca. Brezposelnim, ki se usposabljajo na delovnem mestu, izplačajo dodatek za prevoz in aktivnost. Po zaključenem usposabljanju se jih zaposli okrog 70 %.

Delodajalci lahko sodelujejo na javnem povabilu, če izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Več informacij >>

Usposabljanje na delovnem mestu za mlade

Javno povabilo delodajalcem je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 31. maja 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Usposabljanje na delovnem mestu omogoča delodajalcem, da spoznajo in usposobijo mlade brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem si lahko povrnejo upravičene stroške izvedenega usposabljanja.

Vključijo se lahko kandidati ali kandidatke, ki so mlajši od 30 let in najmanj tri mesece prijavljeni med brezposelnimi. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja lahko dva ali tri mesece.

ZRSZ delodajalcem povrne strošek izvedenega usposabljanja: 370 EUR za dvomesečno usposabljanje in 493 EUR za trimesečno usposabljanje udeleženca. Mladim brezposelnim, ki se usposabljajo na delovnem mestu, izplačajo dodatek za prevoz in aktivnost. 

Delodajalci lahko sodelujejo na javnem povabilu, če izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Več informacij >>

Delovni preizkus

Javno povabilo delodajalcem je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 31. julija 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Delovni preizkus omogoča delodajalcem, da preizkusijo brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja z njimi. Tako spoznajo njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela ter si povrnejo upravičene stroške izvedenega delovnega preizkusa.

Vključijo se lahko kandidati ali kandidatke, prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja lahko od najmanj sto ur do največ enega meseca. 

Za izveden delovni preizkus ZRSZ povrne delodajalcem ocenjeno vrednost stroškov v višini 206 EUR za udeleženca. Brezposelnim na delovnem preizkusu izplačajo dodatek za prevoz in aktivnost. Po zaključenem preizkusu se jih zaposli več kot 70 %.

Delodajalci lahko sodelujejo na javnem povabilu, če izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Več informacij >>

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Oznake: ,