Spremembe pavšalnih obdavčitev podjetnikov in družb

Avtor — 12.12.2012
Cilj sprememb je administrativna in davčna razbremenitev posameznikov, ki opravljajo samostojno dejavnost. Poleg tega bodo po novem lahko tudi družbe ugotavljale davčno osnovo upoštevaje normirane odhodke, kar do sedaj ni bilo mogoče.

Posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost (s.p.-ji, zdravniki, novinarji, itd.), lahko davčno osnovo ugotavljajo upoštevaje dejanske ali normirane odhodke. V primeru normiranih odhodkov se dejanski odhodki ne upoštevajo ampak se izračunajo kot odstotek ustvarjenih prihodkov.

Posameznikom v takih primerih tudi ni treba voditi poslovnih knjig in oddajati letnih poročil. Z zadnjimi spremembami davčne zakonodaje je bil sistem normiranih odhodkov precej spremenjen. Glavni cilj sprememb je administrativno in davčno razbremeniti mikro podjetja, pri čemer bodo sedaj v tak sistem lahko vključene tudi družbe in ne več zgolj posamezniki z dejavnostjo.

V ta namen so bile sprejete naslednje spremembe:

  • Omilitev pogojev za vstop v sistem pavšalne obdavčitve: Prag za vstop v sistem pavšalne obdavčitve se bo dvignil iz obstoječih 40.000 EUR na 50.000 EUR letnih prihodkov. Dodatna pogoja, da posameznik ne sme zaposlovati delavcev in da zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig po drugih predpisih, bosta odpravljena.
  • Dvig višine normiranih odhodkov iz obstoječih 25% na 70% prihodkov.
  • Uvedba cedularne obdavčitve: Pri pavšalni obdavčitvi se dohodek iz opravljanja samostojne dejavnosti ne bo več všteval v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, ampak se bo obdavčil po davčni stopnji 20%. To bo predstavljalo dokončen davek. V primeru družb se bo upoštevala davčna stopnja za DDPO (v l. 2013 bo 17%).
  • Način ugotavljanja prihodkov za davčne namene: Za davčne namene se višina prihodkov ne bo več ugotavljala na podlagi plačane ampak na podlagi obračunane realizacije. S tem se bo način ugotavljanja prihodkov izenačil s posamezniki, ki ugotavljajo davčno osnovo s pomočjo dejanskih odhodkov.
  • Način plačevanja akontacije: Akontacija dohodnine se bo plačevala na enak način kot pri posameznikih, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov tj. preko davčnega obračuna.

Preberite tudi: Pavšalna obdavčitev neprimerna za večino.

  • Vstop v sistem pavšalne obdavčitve in izstop: Za vstop v sistem pavšalne obdavčitve bo po novem potrebna priglasitev davčnemu organu najkasneje do 31. marca za tekoče leto (za l. 2013 je rok 2.4.2013). Vključenost v sistem pavšalne obdavčitve se bo podaljševala avtomatično. Prostovoljni izstop iz sistema pavšalne obdavčitve bo potrebno davčnemu organu sporočiti najkasneje do 31. marca za tekoče leto. V primeru, da posameznik dve leti zapored ne bo izpolnjeval pogojev za pavšalno obdavčitev, bo dolžan sam izstopiti iz sistema.

Spremembe se bodo začele uporabljati s 1.1.2013.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Oznake:
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>