Članek: Spremembe ZGD

Avtor Nina Orehek — 29.11.2011
Komentiraj!
Državni Zbor je novembra sprejel novelo ZGD-1E, s katero bi sankcionirali tiste gospodarstvenike, ki so podjetje s spornim in negospodarnim ravnanjem potisnili v stečaj, nato pa v stečajnem postopku po nizki ceni odkupili zdrava jedra podjetij in na ta način oškodovali tako podjetje kot upnike.
Članek: Spremembe ZGD

Spremembe ZGD (slika: sxc.hu)

Na žalost pa so rešitve, ki jih uvaja novela, neprimerne in najverjetneje ustavno sporne. Novela namreč pretirano posega v posameznikovi ustavni pravici do svobodne gospodarske pobude in svobode izbire poklica. Poleg tega je možno predvideti zmanjšanje interesa za podjetništvo ter udejstvovanje v organih vodenja in nadzora ravno v družbah, ki bi to najbolj potrebovale.

Novela uvaja v glavnem naslednji spremembi:

  • Omejitve ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb družbeniku, delničarju z več kot 25-odstotnim lastniškim deležem, članu poslovodstva ali organa nadzora družbe, nad katero je bil začet eden izmed postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja;
  • Odvzem pooblastila oziroma upravičenja za vodenje poslov in odpoklic z mesta člana nadzornega organa v vseh drugih družbah.

Več o tem si preberite v članku: Spremembe ZGD >>

Prijavi se na e-novice!