StartUP Novo mesto – kreativne skupnosti za mlade s podjetniško žilico

Avtor — 07.10.2014
Skupnost StartUP Novo mesto je konec lanskega in v začetku letošnjega leta dala pobudo za ustanovitev dveh novih kreativnih skupnosti, ki bi razširili področja njenega delovanja: StartMedia in designON. Na vidiku se tako že jasno izrisuje druženje raznovrstnih kreativnih skupin.
StartUP Novo mesto – kreativne skupnosti za mlade s podjetniško žilico

StartUP Novo mesto – kreativne skupnosti za mlade s podjetniško žilico (Vir slike: skupnost DesignOn)

Namen skupnosti StartMedia je povezovanje in izmenjava znanj posameznikov s področja videa, filma, animacije in produkcije, namen skupnosti designON pa je povezovanje in izmenjava znanj oblikovalcev vseh področij, kamor spadajo arhitektura, grafično in industrijsko oblikovanje ter oblikovanje tekstilij.

»Vsaka skupnost StartUP-a Novo mesto tako nagovarja drugo javnost: StartUP podjetnike, designON oblikovalce oz. ustvarjalce, StartMedia pa multimedijske ustvarjalce,« pojasnjuje Natalija Zanoški iz StartUp-a Novo mesto.

Doprinos tovrstnih skupnosti mladim s podjetniško žilico

Vse skupnosti so odprte in z veseljem sprejmejo nove člane, ki so na kakršni koli način pripravljeni sodelovati. Preko organizacije srečanj, predavanj, delavnic, konferenc in festivalov vsaka izmed skupnosti svoji targetirani javnosti primarno omogoča povezovanje, izmenjavo, izobraževanje in razvoj ter realizacijo svojih (podjetniških) idej, sekundarno pa aktiviranje mladih.

Natalija Zanoški pri tem dodaja: »Skupni projekti omogočajo širše interdisciplinarno povezovanje med posameznimi skupnostmi oz. njenimi člani, kar omogoča sestavljanje skupin strokovnjakov posameznih področij, ki so potrebna za vzpostavitev in razvoj posamezne podjetniške ideje.«

V nadaljnjih vizijah se že svetlika druženje raznovrstnih kreativnih skupin

V sodelovanju vseh treh skupnosti je naslednji v pripravi projekt Makerspace, izdelovalnica Podbreznik, s katero bo skupnost še razširila krog zainteresirane javnosti. Gre za skupnostno delavnico (prostor) z različnimi orodji in stroji, kjer se bodo lahko družili kreativni posamezniki ali skupine s skupnimi interesi, kot so računalništvo, strojništvo, tehnologija, znanost, digitalna in elektronska umetnost ter oblikovanje.

Makerspace s širokim spektrom tehničnih področij

Prostor bo predvidoma pokrival naslednja tehnična področja: obdelavo kovin in kompozitov, obdelavo lesa, varilnico, mehanotroniko, 3D tiskanje, šivanje, foto in snemalni studio.

Makerspace se bo tako navzven na eni strani odpiral v privatni sektor (lokalno gospodarstvo), na drugi strani pa bo deloval kot podaljšek javnega sektorja – osnovne, srednje šole in fakultete. Kot zanimivo informacijo je vredno omeniti, da je za namen programa Makerspace Razvojni center Novo mesto d.o.o. skupnosti v brezplačno uporabo odstopil tudi del kletnih prostorov Podjetniškega inkubatorja Podbreznik v velikosti 175 m2.


Oznake: ,