Število zakonov v Sloveniji

V Republiki Sloveniji je 808 veljavnih zakonov in 18.110 podzakonskih aktov. Za primerjavo - leta 1991 je bilo pri nas 360 veljavnih zakonov in 1.009 podzakonskih aktov. Največ zakonov je nastalo v iniciativi Ministrstva za finance, najmanj pa preko Ministrstva za zdravje.
Število zakonov v Sloveniji

Število zakonov v Sloveniji. (Vir slike: freeimages.com)

V Sloveniji je veljavnih 808 zakonov in 18.110 podzakonskih aktov (v število podzakonskih predpisov niso vključene objave o imenovanjih, pozivih, razpisih in podobne objave, ki nimajo normativne narave; izključene so tudi objave samoupravnih lokalnih skupnosti in objave iz uradnega lista – mednarodne pogodbe).

Za primerjavo, leta 1991 je bilo pri nas veljavnih 360 zakonov in 1.009 podzakonskih aktov. Deset let kasneje, leta 2001, je bilo veljavnih 639 zakonov in 9.835 podzakonskih aktov. Še eno desetletje kasneje, v letu 2011 je bilo 795 veljavnih zakonov in 17.172 podzakonskih aktov.

V številu veljavnih zakonov glede na organ, ki zakon predlaga in nadzoruje njegovo izvajanje, je prvo v državi Ministrstvo za finance s 192 zakonov, na drugem mestu je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z 88 zakoni, zadnji po številu predlaganih zakonov pa je Ministrstvo za zdravje z 12 zakoni.

Vir: TaxFinLex

Oznake: