Strokovnjak odgovarja: preoblikovanje v d.o.o. (odgovarja Verlag Dashöfer)

Avtor Borut Borštnik — 17.09.2010
Komentiraj!
Današnji odgovor strokovnjaka je povezan s preoblikovanjem podjetja v d.o.o.. Spraševalca je zanimalo, koliko regresa je v tem primeru potrebno plačati zaposleni, ki je na porodniškem dopustu.
Strokovnjak odgovarja: preoblikovanje v d.o.o. (odgovarja Verlag Dashöfer)

Strokovnjak odgovarja: preoblikovanje podjetja (vir slike: freefoto.com).

Vprašanje:

Zasebnik zobozdravnik se bo preoblikoval v d.o.o.. Zanima nas koliko regresa je potrebno izplačati njegovi zaposleni, ki je trenutno na porodniškem dopustu do konca leta 2010?

 

Odgovor:

V Zakonu o delovnih razmerjih v 131. členu 4. točka govori o sorazmernosti pri izrabi letnega dopusta in izplačilu regresa. Zakon veže pravico do regresa na pravico do letnega dopusta. Vendar zakon pravico do regresa ne veže na dejansko izrabo letnega dopusta. Do regresa za letni dopust je tako upravičen delavec, ki pridobi pravico do letnega dopusta, ne glede na to ali je oziroma bo letni dopust lahko izkoristil ali ne. Tako pridobi pravico do letnega dopusta delavec najkasneje po šestih mesecih nepretrganega delovnega razmerja, kar pomeni, da v tem času pridobi tudi pravico do regresa za letni dopust. Do regresa za letni dopust bo upravičen tudi delavec, ki bo zaradi bolezni ali nege otroka odsoten z dela celo koledarsko leto.

V določenih primerih bo imel delavec pravico le do sorazmernega dela regresa za letni dopust. Tudi v tem primeru se pravica do regresa (sorazmernega dela) veže na pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta (ponovno poudarjam, da ne dejanska izraba dopusta). V skladu z določbo 162. člena Zakona o delovnih razmerjih bo delavec pridobil pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust:

  • če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta;

  • če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta;

  • če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.

Glede na dejstvo, da se dejavnost ne zaključi ampak se spremeni samo pravnoorganizacijska oblika, se na novo obliko prenesejo pravice in obveznosti iz prejšnje pravno organizacijske oblike. Tako boste zaposleno prezaposlili v novem podjetju in s tem se bodo prenesla vse obveznosti in pravice iz pogodbe o zaposlitvi. Zasebnik bo delavki izplačal regres do 01.07. v celem znesku ali pa bo novo podjetje prevzelo obveznost do izplačila regresa.

 

Polonca Bezlaj, EVIDENCA B poslovno računovodske storitve d.o.o.

 

Vir: On-line vestnik Plače in Kadri

Prijavi se na e-novice!