Študentsko delo v 2015

Avtor — 15.03.2015
Vlada in Študentska organizacija Slovenije sta podpisali dogovor o uvedbi sprememb na področju študentskega dela. Po spremembi področne zakonodaje naj bi bili uvedeni novi prispevki in zmanjšana koncesijska dajatev.
Študentsko delo v 2015

Študentsko delo v 2015 (Vir slike: bigstockphoto.com)

V dogovoru, sklenjenim med Vlado in Študentsko organizacijo, je zapisano, da začasno in občasno delo dijakov ter študentov kot se uradno imenuje “študentsko delo”, ni zgolj še ena izmed oblik dela, temveč obstaja predvsem kot pomemben socialni korektiv za študente, ki si brez študentskega dela študija sploh ne bi mogli privoščiti. Nova ureditev začasnega in občasnega dela dijakov ter študentov je začela nastajati na načelu »vsako delo šteje«. Primarni cilj sprememb je izenačevanje vseh oblik dela v luči odprave anomalij na trgu dela.

Na Ministrstvu za delo pravijo, da predlagane spremembe spreminjajo osnovni koncept študentskega dela; dijakom in študentom prinašajo nove socialne pravice iz naslova plačevanja prispevkov za pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Tako študentje pridobijo delovno dobo, vlada pa si lahko obeta priliv v državno blagajno v višini 58 milijonov evrov, pod pogojem, da bo obseg študentskega dela ostal nespremenjen.

Uvajajo se naslednje spremembe:

 • od študentskega dela se plačuje koncesijska dajatev v višini 16% (od tega 8,4% za proračunski sklad ministrstva, 3,8% za ŠOS in 3,8% za posrednike) in dodatna koncesijska dajatev v višini 2%.
 • od študentskega dela se plačuje prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85%
 • od študentskega dela se plačuje prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%
 • od študentskega dela se s strani delodajalca plačuje prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53%
 • od študentskega dela se plačuje prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%
 • uvede se minimalna urna postavka v višini 3,8 evra (neto)
Na podlagi tega smo izdelali naslednjo tabelico za leto 2015 (informativni izračun; vsi zneski so v EUR):
NETO zaslužek študenta

KD 16%

DKD 2% DDV 22% PIZ-1 8,85% PIZ-2 15,5% PZPD 0,53%

PZZ 6,36%

AD 22,5%

BRUTO strošek delodajalca
50           9,46 1,18 4,39 4,93 9,17 0,31 3,76 / 83,51
100         18,93 2,37 8,79 10,43 18,34 0,63 7,53 / 167,02
200         37,86 4,74 17,58 20,86 36,68 1,26 15,06 / 334,04
400         75,72 9,48 35,16 41,72 73,36 2,32 30,12 / 668,08
500         94,65 11,85 43,95 52,15 91,70 3,15 37,65 133,13 968,26 (brez AD: 835,10)
1000       189,30 23,70 87,90 104,30 183,40 6,30 75,30 266,26 1.936,52 (brez AD: 1.670,26)

 Legenda:

Preverite, koliko stane delodajalca delo preko študentske napotnice po novem.

 • KD = koncesijska dajatev
 • DKD = dodatna koncesijska dajatev
 • DDV = davek na dodano vrednost na koncesijske dajatve
 • PIZ-1 = prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • PIZ – 2 = prispevek delojemalca oz. študenta/dijaka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 • PZPD = prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
 • PZZ = prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje
 • AD = akontacija dohodnine

Če bo želel študent v letu 2015 na svoj transakcijski računi dobiti nakazanih 100 evrov, bo moral delodajalec v tem primeru plačati napotnico v višini dobrih 150 evrov. Tako študent sicer od delodajalca dobi 115.50 evra, vendar mora plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in mu torej ostane okroglih 100 evrov. Ti prispevki pa se bodo upoštevali pri delovni dobi za namen prejemanja pokojnine. Študent bo v zamenjavo za cca. 190 evrov plačanih prispevkov (se pravi, ko bo študent zaslužil nekaj več kot 800 evrov) pridobil 1 mesec delovne dobe. Oziroma kot pojasnjujejo na ŠOS, študent oziroma dijak, ki bo v celem letu zaslužil 3000 evrov (kot trenutno znaša povprečni študentski letni zaslužek), si bo pridelal nekaj manj kot 4 mesece delovne dobe.

Davčni vidik študentskega dela zaenkrat ostaja enak, vendar pa se že govori tudi o spremembah dohodninske zakonodaje, predvsem o povišanju posebne osebne olajšave, ki trenutno znaša 2.477 evrov. Študent, ki ga starši uveljavljajo kot vzdrževanega člana, namreč izgubi pravico do uveljavljanja splošne olajšave (3.302 evra), in lahko uveljavlja samo posebno osebno olajšavo. Če študent letno zasluži več kot približno 2.725 evrov leto oziroma slabih 230 evrov mesečno (upoštevani so normirani stroški – 10% vseh dohodkov), je zavezan k plačilu dohodnine.      

Za primerjavo smo izdelali tudi prikaz stroškov študentskega dela kot veljajo trenutno (informativni izračun; vsi zneski so na EUR):

NETO zaslužek študenta

KD 23%

DKD 2% DDV 22%

AD 22,5%

BRUTO     strošek delodajalca BRUTO 2 = BRUTO + PZPD BRUTO 3 = BRUTO 2 + PPPZ
50             11,50 1 2,75 / 65,25 69,83 79,47
100           23 2 5,50 / 130,50 134,58 144,22
200            46 4 11 / 261 265,48 275,12
400           92 8 22 / 522 526,58 635,76
500            115 10 27,50 112,50 765 769,58 779,22
1000      230 20 55 225 1530 1534,58 1544,22

Legenda:

 • PZPD = prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
 • PPPZ = prispevek delodajalca za za zavarovanje za primer smrti in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Primerjava urnih postavk kot je predlagano za leto 2015 in kot je trenutno v veljavi:

NETO – zaslužek študenta 2015: BRUTO – strošek delodajalca 2014: BRUTO – strošek delodajalca*
3,50 € / uro 5,85 € / uro 4,96 € / uro
4 € / uro 6,68 € / uro 5,22 € / uro
4,50 € / uro 7,52 € / uro 5,87 € / uro
5 € / uro 8,35 € / uro 6,52 € / uro
6 € / uro 10,02 € / uro 7,83 € / uro
7 € / uro 11,69 € / uro 9,13 € / uro

* Upoštevati je potrebno, da delodajalec za prvo napotnico v letu plača 9,64 evrov prispevka za zavarovanje za primer smrti in invalidnosti in 4,58 evrov prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

Dogovor vsebuje tudi minimalno urno postavko, in sicer naj bi bila slednja 3,5 evra neto. Trenutna povprečna urna postavka po nekaterih podatkih znaša 3,5 evra neto.

Več o spodbudi pri zaposlovanju mladih brezposelnih preberite v članku Spodbude za zaposlovanje mladih

Spremembe naj bi se začele uporabljati 1. februarja 2015.

Podaljšuje pa se tudi interventni ukrep na področju zaposlovanja mladih, ki bi se moral končati konec letošnjega leta. Zato bo tudi v naslednjem letu delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila pred tem 6 mesecev prijavljena v evidenco brezposelnih oseb, v prvih dveh letih delovnega razmerja oproščen prispevkov delodajalca. 

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami. Izračuni narejeni v tem članku so zgolj informativni.

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Oznake: , ,