Strokovnjak odgovarja: Subvencije za samozaposlitev

Avtor — 09.09.2010
Na spletnih straneh MP smo zasledili veliko zanimanje za subvencijo za samozaposlitev. Pogosto vprašanje v zadnjem času je, ali so subvencije še na voljo. Zato vam ponujamo odgovor Mateje Pozvek, svetovalke generalne direktorice na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Strokovnjak odgovarja: Subvencije za samozaposlitev

Sredstva za subvencije za samozaposlovanje so letos še na voljo. (vir slike: http://www.nacional.hr/)

Zavod RS za zaposlovanje izvaja za spodbujanje samozaposlovanja dve aktivnosti:

  1. Pomoč pri samozaposlitvi v okviru katere se izvaja dvodnevna delavnica “Priprava na samozaposlitev” s podjetniškimi vsebinami. 
  2. Subvencija za samozaposlitev kamor se lahko vključijo vse brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se želijo samozaposliti in so se udeležile delavnice “Priprava na samozaposlitev”. V okviru te aktivnosti se na podlagi realizirane samozaposlitve pridobi subvencija za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Sredstva subvencije so namenjena izplačilu plače in /ali plačilu prispevkov za socialna zavarovanja.

 

Da brezposelna oseba postane upravičena do subvencije za samozaposlitev, mora:

  • z Zavodom RS za zaposlovanje skleniti Zaposlitveni načrt, v katerem se kot smiselna pot do zaposlitve opredeli samozaposlitev, nato 
  • opraviti svetovalni intervju pri zunanjem podjetniškem svetovalcu, v okviru katerega mora biti njena poslovna ideja pozitivno ocenjena ter 
  • opraviti usposabljanje v okviru priprav na samozaposlitev.

Več o omenjenem programu si lahko preberete v članku z naslovom Subvencija za samozaposlitev in članku Kako do subvencije za samozaposlitev. Več informacij o načinu izvajanja programa Subvencija za samozaposlitev vam je na razpolago na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Na vprašanje, ali so subvencije še na voljo Mateja Pozvek odgovarja:

Sredstva za subvencije za samozaposlovanje so v letu 2010 še na voljo, saj je v letošnjem letu na razpolago 11,5 milijonov evrov, kar je za 2.556 vključitev brezposelnih oseb. O vseh morebitnih spremembah programa Zavod RS za zaposlovanje obvešča javnost sproti preko spleta in sredstev javnega obveščanja.

 
Vir: Mateja Pozvek, svetovalka generalne direktorice II, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


Oznake: , , ,