Subvencije za samozaposlitev končno na voljo!

Avtor — 27.05.2010
V teh dneh je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) pričel z vključevanjem brezposelnih oseb in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja. Program omogoča vključenim pridobitev subvencije za samozaposlitev.
Subvencije za samozaposlitev končno na voljo!

Subvencije za samozaposlitev so končno tu!

Objavljamo izvirno novico, kot je bila objavljena na straneh Zavoda za zaposlovanje:

Gre za nepovratno finančno pomoč na začetku posameznikove

samostojne poslovne ali poklicne poti in znaša 4.500 EUR v
enkratnem
znesku. Za novo vključevanje v letu 2010 je na voljo približno 12,5 mio
evrov,
predvidevamo pa okoli 3 tisoč novih vključitev.

V program samozaposlovanja se lahko v skladu z
zaposlitvenim načrtom vključi oseba, ki ima poslovno idejo in za katero
je med
drugim ugotovljeno, da v zadnjih 5 letih ni prejela sredstev iz naslova
subvencije za samozaposlitev od Zavoda ter da v zadnjih 12 mesecih ni
bila
samozaposlena in izpolnjuje druge pogoje za pridobitev subvencije
(samozaposlitev v Republiki Sloveniji, za polni delovni čas ipd.).

Letos je postopek vključevanja v program
samozaposlovanja predviden v nekoliko
razširjeni obliki. Pred pridobitvijo subvencije za samozaposlitev se bo
oseba
morala vključiti v program Pomoč pri samozaposlitvi, ki se bo izvajal v
dveh
fazah. Oseba se bo tako najprej vključila v Svetovalni intervju za
presojo
kandidatove poslovne ideje
, kjer bodo zunanji podjetniški svetovalci

preverili podjetniško idejo kandidata in podali mnenje o možnosti
uresničitve
poslovne ideje in samozaposlitve in smiselnosti vključitve v delavnico.
Nato se
bo oseba vključila v 3 – dnevno delavnico Priprava na samozaposlitev,

kjer bodo kandidatom predstavljene in podane podjetniške vsebine (osnove

podjetništva, financiranje podjetja, trženje in predstavitve). Po
zaključeni
delavnici bo lahko oseba oddala vlogo za pridobitev subvencije.

 Kdor pridobi subvencijo za samozaposlitev, mora
samozaposlitev ohraniti
najmanj eno leto.

 Subvencijo se lahko pridobi za
naslednje oblike
samozaposlitve:

 • zaposlitev kot poslovodna oseba oz.
  direktor
  v lastniški ali solastniški gospodarski družbi, ki je

  ustanovljena največ 3 mesece pred datumom samozaposlitve;

 • pridobitev statusa samostojnega podjetnika

  posameznika – s.p. ali

 • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom
  samostojno opravlja dejavnost
  – na podlagi odločbe pristojnega

  organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti. 

Do subvencije niso upravičene osebe,
ki se bodo
samozaposlile na področju kmetijskih dejavnosti.

Priporočamo vam, da si več o subvenciji za samozaposlitev preberete v dveh člankih, ki smo ju objavili na našem portalu:

 

Zavod za zaposlovanje

 

Oznake: