Subvencije za usposabljanje kandidatov na delovnem mestu

Avtor — 29.06.2011
Na ZRSZ opažajo precejšen odziv delodajalcev na subvencije pri zaposlovanju, tako v zvezi s spodbudami v obliki sofinanciranja praktičnih usposabljanj, kakor tudi spodbudami za novo zaposlovanje v obliki subvencij. Oddaja ponudb na javno povabilo je možna najdlje do 1.10.2011.
Subvencije za usposabljanje kandidatov na delovnem mestu

Subvencije za usposabljanje kandidatov na delovnem mestu.

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu je bilo objavljeno 16. oktobra 2009 na spletni strani ZRSZ. Odprto bo do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 1. oktobra. 2011.

Na javnem povabilu sodelujete tako, da predložite svojo ponudbo za usposabljanje na enega od dveh sklopov javnega povabila:

  • I. sklop – krajša usposabljanja, ki trajajo 1 ali 2 meseca,
  • II. sklop – daljša usposabljanja, ki trajajo od 3 do največ 6 mesecev.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma vsak teden. Če vaša ponudba izpolnjuje predpisane pogoje in merila in zanjo lahko zagotovijo ustrezne brezposelne osebe, ZRSZ z vami sklene pogodbo o izvedbi usposabljanja. Na odobreno ponudbo se morate odzvati najkasneje v 8 dneh od prejema poziva na podpis pogodbe.

Za obdobje 2009–2011 je na javnem povabilu na voljo 18,1 milijona EUR, od tega 85% predstavljajo sredstva Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, 15% pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Po pogodbi je med usposabljanjem potrebno voditi listo prisotnosti udeležencev za posamezen mesec, ki je dokazilo o izvedenem usposabljanju, na podlagi katerega udeležencem za pretekli mesec dobite izplačan dodatek za potne stroške in dodatek za usposabljanje.

Ravno tako morate med usposabljanjem voditi evidenco ur mentorja za posamezen mesec, ki je dokazilo, da ste zagotovili strokovno vodstvo mentorja in izvedli usposabljanje v skladu s pogodbo, hkrati pa tudi dokazilo, ki ga potrebujete za povračilo upravičenih stroškov po zaključku usposabljanja.

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate na podlagi zahtevka, ki ga na ZRSZ posredujete v 30-ih dneh po zaključku usposabljanja. Priložiti mu morate vsa potrebna dokazila o izvedbi usposabljanja, kot je navedeno v javnem povabilu in v sklenjeni pogodbi.

Po pogodbi morate na ZRSZ v 8-ih dneh po zaključku usposabljanja posredovati poročilo o uspešnosti usposabljanja za posameznega udeleženca. Poročilu priložite tudi ustrezna dokazila o zaposlitvi udeležencev po zaključenem usposabljanju, v primeru, da sodelujete na II. sklopu javnega povabila.

Vir: ZRSZ.

Oznake: , ,