Sveži podatki o številu poslovnih subjektov

AJPES je objavil najnovejše podatke o številu poslovnih subjektov, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. V zadnjem četrtletju se je njihovo število nekoliko povišalo, na dan 30.9.2012 jih je bilo 188.357, kar je za 897 več kot na dan 31.6.2012.
Sveži podatki o številu poslovnih subjektov

Sveži podatki o številu poslovnih subjektov (Vir slike: sxc.hu)

V primerjavi z letom 2011 je v letu 2012 zaznati porast skupnega števila izbrisanih poslovnih subjektov in upad skupnega števila novo vpisanih poslovnih subjektov iz Poslovnega Registra Slovenije.

V skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije se med poslovne subjekte štejejo:

  • gospodarske družbe in zadruge
  • samostojni podjetniki posamezniki
  • pravne osebe javnega prava
  • nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
  • društva
  • druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti.
Stanje na
dan
31. 3. 2012 31. 6. 2012 30. 9. 2012
Gospodarske
družbe,
zadruge
64.235 64.973 66.013
Samostojni
podjetniki
77.759 77.297 77.007
Pravne
osebe
2.834 2.835 2.827
Nepridobitne
organizacije
7.825 7.862 7.911
Društva 22.447 22.518 22.585
Druge fizične
osebe
11.791 11.975 12.014
Skupaj 186.891 187.460 188.357

Vir: AJPES

Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas in bodite na tekočem!

Oznake: , ,