Tokrat kar 5 novosti na področju aktualnih razpisov

Avtor — 27.10.2011
Konec oktobra ni prinesel zgolj slabega vremena, temveč tudi mnogo novosti na področju aktualnih razpisov. V nadaljevanju si preberite nekaj več o novostih tega tedna, še vedno aktualnih razpisih in o številnih razpisih, ki še prihajajo.
Tokrat kar 5 novosti na področju aktualnih razpisov

Tokrat kar 5 novosti na področju aktualnih razpisov. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti na področju aktualnih razpisov:

 • 3. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju živinoreje
 • 2. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva
 • Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2011
 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014
 • Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2012

Še vedno aktualni razpisi:

 • Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011, rok za oddajo je 28. 10. 2011.
 • Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 0,8 % ter garancija države. Rok: 20. 11. 2011 (P1 TIP).
 • Novo javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.
 • Sredstva za učinkovito rabo električne energije – sredstva za podjetja. Rok. 7. 12. 2011. Prijave se že zbirajo.
 • Sredstva za raziskave in razvoj v podjetjih ter za zaposlitev mladih raziskovalcev ali raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij.
 • Do 50-% sofinanciranje prenove javne razsvetljave. Prijavijo se lahko občine.
 • DOLB 3 – sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015.

Razpisi, ki prihajajo:

 • Ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (oktober 2011)
 • Ukrep 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov (november/december 2011)
 • Ukrep 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov (november 2011)
 • Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode (november/december 2011)
 • Ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagodljivostjo kmetijstva – komasacije in agromelioracije (november/december 2011)
 • Ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagodljivostjo kmetijstva – namakanje (november/december 2011)
 • Ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovostne hrane (november/december 2011)
 • Ukrep 142 – Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev (november/december 2011)
 • Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti (november/december 2011)
 • Ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij (december 2011)
 • Ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi (december 2011)
 • Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja (november/december 2011)
 • Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za zavode, društva, občine … Predvidena objava: jeseni 2011.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje