Trnova pot slovenskih inovatorjev

Avtor — 18.01.2010
Slovenija kljub uspehom slovenskih inovatorjev v tujini, na področju inovacij močno zaostaja za najrazvitejšimi državami. Neprijazno podporno okolje bilo mogoče spremeniti z večjim sodelovanjem in podporo države.
Trnova pot slovenskih inovatorjev

Ali se slovenskim inovatorjem obeta lepša prihodnost? (Vir: newton.typepad.com)

Pred kratkim so se slovenski inovatorji izkazali na inovacijskem sejmu IENA, kjer so prejeli osem medalj in dve priznanji. Mnogi (kot npr. Ivan Zrimšek z napravo in metodo za zgodnje odkrivanje raka dojk in Albin Smrke z inteligentnim loncem) s svojimi inovacijami v tujini dosegajo zavidljive uspehe, medtem ko v Sloveniji ne uspejo.

Razlog leži v premajhnem povpraševanju in spodbujanju inovativnosti ter težavah malih samostojnih inovatorjev, ki le s težavo vzbudijo zanimanje države in proizvajalcev. Njihov razvoj ovira tudi neprijazno Slovensko okolje z relativno dragimi licencami (cene se gibljejo od 110 evrov za licenco za Slovenijo, pa do 60.000 evrov za licenco za Evropo), tako da slovenskim inovatorjem pogosto zmanjka denarja za proizvodnjo in promocijo inovacije, zaradi česar veliko dobrih patentov propade. Predvsem pa nam primanjkuje inovacij s področij trženja, okoljevarstvenih tehnologij in organizacije dela.

Recesija je izpostavila tudi enega glavnih problemov s katerim se sooča slovensko gospodarstvo- premajhno dodano vrednost na zaposlenega, ki je kljub nekaterim izjemam, ki inovativnost spodubjajo in po dodani vrednosti dosegajo ali celo presegajo evropsko raven (npr. Krka, Kolektor, Akrapovič, Trimo), globoko pod evropskim povprečjem.

Ta problem bi lahko pomagala rešiti prav večja inovativnost, ki bi pripomogla tudi k večji konkurenčnosti gospodarstva in pomagala pri izhodu iz krize. Po menju predsednika Inovatorskega centra Slovenije, Tomaža Pevca, bi morali sodelovati tudi Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za znanost, ki naj bi patentom posvetiti več pozornosti in obetavnim inovatorjem pomagati pri iskanju proizvajalcev za njihove inovacije.

Ker podjetja na globalnem trgu dosegajo konkurenčnost prav z inovativnimi izdelki in storitvami, pa je pomembno tudi sodelovanje strokovnih timov, samostojnih inovatorjev, raziskovalnih ustanov in države.

 

Vir: Delo


Oznake: ,