Tu je priložnost za mlade brezposelne iz vzhodne Slovenije

Avtor — 18.02.2016
Program Prvi izziv, ki ga je Zavod za zaposlovanje izvajal v letih 2012 in 2014, se bo letos izvajal že tretjič. Program ocenjujejo za uspešnega, saj je več kot tri četrtine mladih, ki so bili vključeni v pretekle programe, pred tem pa bili brezposelni, še vedno zaposlenih.
Tu je priložnost za mlade brezposelne iz vzhodne Slovenije

Pretekli programi so se izkazali za izredno uspešne (Vir slike: Pixabay).

Program Prvi izziv 2015 je namenjen spodbujanju zaposlovanju brezposelnih, mlajših od 30 let, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji in so med brezposelnimi prijavljeni vsaj tri mesece. »Subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih, izbranih na javnem povabilu, trajajo 15 mesecev. Vključujejo tudi 3-mesečno poskusno delo, s katerim lahko delodajalci najprej spoznajo, preizkusijo in usposobijo mlade za delovno mesto ter jih kasneje obdržijo v delovnem razmerju, če poskusno delo uspešno opravijo,« sporočajo iz Zavoda.

Zakaj Prvi izziv?

Z vključitvijo v program je omogočena redna zaposlitev za najmanj 15 mesecev, skupaj s tri mesečnim poskusnim delom. Nudi več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki kandidatu odpirajo nove zaposlitvene možnosti ter višjo socialno varnost na račun redne mesečne plače in plačanih prispevkov za obvezna socialna zavarovanja.

Program, ki se uvršča med najuspešnejše programe

Pretekli programi, ki jih je Zavod izvajal v letih 2012 in 2014, so se izkazali za uspešne, saj je od 3.365 vključenih mladih zaposlenih v začetku leta 2016 zaposlenih še 2.553. To je kar 76 odstotkov, s čimer se program uvršča med najuspešnejše programe aktivne politike zaposlovanja. Nad pričakovanji je bil tudi odziv delodajalcev.

Preverite, ali imate stalno prebivališče v kateri od občin vzhodne Slovenije (Vir slike: Zavod za zaposlovanje RS). 

Kje so največ zaposlovali?

»Leta 2012 je bilo v program vključenih 2.888 mladih brezposelnih, leta 2014 pa 477,« največ pa so jih zaposlili za gostinska, komercialna in administrativna dela ter za dela v prevozništvu. Delodajalcem je bilo izplačanih več kot 22 milijonov evrov subvencij za zaposlitev mladih brezposelnih. »Evropska unija je iz Evropskega socialnega sklada zagotovila 85 odstotkov sredstev, 15 odstotkov pa je bilo financiranih iz slovenskega proračuna,« dodajajo.

Kako pridobiti subvencijo?

Delodajalci so vabljeni k oddaji ponudbe na javno povabilo Prvi izziv 2015. To lahko oddajo v elektronski obliki, in sicer na Portalu za delodajalce, ki je namenjen registriranim uporabnikom.

Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo za zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije, morajo prosto delovno mesto najprej objaviti na Zavodu, nato pa slediti predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, pa oddajajo ponudbo na javno povabilo, še pojasnjujejo na Zavodu.

Oznake: