Tu sta razpisa SK75 in SK200!

Avtor — 09.04.2016
Mlada inovativna podjetja lahko letos že tretje leto zapored dostopajo do semenskega kapitala, sporoča Slovenski podjetniški sklad. Gre za inštrument, ki se je izkazal za dober finančni vir za mlada podjetja, ki v začetnih fazah razvoja potrebujejo dodaten kapital za lažji vstop in rast na trgu.
Tu sta razpisa SK75 in SK200!

Startupi, na voljo je 2,5 milijona evrov (Vir slike: Unsplash)!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, subjekti inovativnega okolja in specializiranimi izvajalci v slovenskem startup okolju, objavil dva javna razpisa v skupni višini 2,5 milijona evrov. Od tega je 1,5 milijona razpisanih v okviru produkta SK75, preostali del pa v okviru produkta SK200.

SPS je s semenskim kapitalom finančno okrepil že 45 mladih inovativnih podjetij. »Sedem podjetij je bilo podprtih z direktnim kapitalnim vložkom SPS-a, ostala so prejela konvertibilno posojilo. Letos namerava SPS finančno spodbuditi še dodatnih 25 podjetij, od tega pet podjetij s kapitalskim vložkom,« pojasnjujejo na skladu. Katerih 12 podjetij je lani prejelo investicijo, lahko preberete v članku Preverite, kdo so prejemniki investicij Slovenskega podjetniškega sklada.

 

RAZPIS SK75

RAZPIS SK200

Oblika in višina financiranja

 

 

Konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR (zavarovanje je potencialna konverzija posojila v lastniški delež SPS–a v podjetju)

Direkten kapitalski vložek v višini 200.000 EUR pod pogojem, da 20 % vrednosti javne investicije zagotovi zasebni vlagatelj

Skupaj razpisana sredstva

1.500.000,00 EUR

1.000.000,00 EUR

Namen financiranja

Iskanje potrditve vrednosti produkta na trgu (product-market – fit) oz. hitrejši vstop na trg

Dokazana vrednost produkta na trgu oz. hitrejša rast in širitev na trgu

Doba financiranja

Moratorij na vračilo konvertibilnega posojila v obdobju 2 let z možnostjo podaljšanja

Izplačilo kapitalskega vložka v štirih tranšah

Prejemniki financiranja

 

mikro in mala podjetja mlajša od pet let in starejša od 6 mesecev (od datuma registracije do oddaje vloge na razpis)

mikro in mala podjetja mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge na razpis)

Roki za predložitev vlog na SPS

 

Rok za predložitev vlog na Sklad je do vključno 25.05.2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev. oz. do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo do vključno 07.10.2016.

Rok za predložitev vlog na Sklad je do vključno 25.05.2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev. oz. do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo do vključno 07.10.2016.

Natančnejše pogoje za javna razpisa SK75 2016 in SK200 2016, si lahko ogledate tukaj (SK75) in tukaj (SK200).

SPS se je v letošnjem letu povezal s Start up iniciativo, ki organizira pred-selekcijske postopke. Ta sicer ni obvezen, pojasnjujejo, se pa udeležba »zelo priporoča, saj podjetja, ki sodelujejo v pred-selekciji lahko zberejo do 40 točk za potrebe javnega razpisa (SK75, SK200)«.


Oznake: ,