Tuja podjetja v Sloveniji uspešnejša od domačih

Avtor — 22.07.2014
V Bisnode so pripravili temeljito analizo lanskoletnega gospodarstva v Sloveniji in Evropi. Pod drobnogled so vzeli povezavo med lastništvom podjetij in njihovo uspešnostjo, pri čemer so ugotovili, da so bila tuja podjetja nekoliko uspešnejša od domačih.
Tuja podjetja v Sloveniji uspešnejša od domačih

Tuja podjetja v Sloveniji uspešnejša od domačih (Vir slike: Freeimages.com)

Tokrat so v podjetju Bisnode pod drobnogled vzeli povezavo med lastništvom podjetij in njihovo uspešnostjo. Pri tem so obravnavali vsa slovenska podjetja, ki poslujejo vsaj 3 leta, imajo vsaj 5 zaposlenih in niso v postopkih insolvenčnosti ali v izbrisu. Ta podjetja so razdelili glede na lastništvo na državna, tuja in zasebna.

Skupno 9.672 podjetij je v letu 2013 ustvarilo kar 51 odstotkov prihodkov celotnega gospodarstva in 54,8 odstotkov vseh delovnih mest. Enak delež prihodkov v gospodarstvu so ustvarila tudi v 2012, vendar so tedaj zaposlovala 11.700 delavcev več. 

Sestava podjetij po lastništvu, prihodkih in zaposlenih v 2013 (Vir slike: Bisnode)

Najboljše tri panoge po deležu prihodkov v 2013 (Vir slike: Bisnode)

Za primerjavo uspešnosti vseh treh skupin podjetij so na podlagi specifičnih parametrov – prihodki od prodaje, povprečna rast prihodkov od prodaje v zadnjih treh letih, neto profitna marža, povprečna bruto plača in dodana vrednost na zaposlenega – za vsakega so oblikovali »benchmarke«, ki izhajajo iz poslovanja glede na njihove kapacitete (število zaposlenih, sredstva, dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna sredstva, kratkoročna sredstva, zaloge ter stroške blaga materiala in storitev). Upoštevali so tudi velikost podjetja in regijo, v kateri deluje.

Uspešnost posameznega podjetja tako temelji na osnovi primerjave podjetja z njegovim benchmarkom.

Primerjava indeksov uspešnosti podjetij glede na lastništvo za leto 2013 (Vir slike: Bisnode)

Primerjava kaže, da so bila v 2013 državna in tuja podjetja približno enako uspešna, medtem ko so bila zasebna nekoliko manj. Najmanj tvegana so bila tuja, najbolj pa državna podjetja.

Povprečna ocena uspešnosti v 2013 (Vir slike: Bisnode)

Državna podjetja predvsem prevladujejo po velikosti povprečne bruto plače in rasti, zaostajajo pa pri neto prodajni marži in prihodkih od prodaje. Tuja podjetja so vodilna po segmentu prihodkov od prodaje, zasebniki pa so predvsem vodilni po velikosti prodajne marže.

Nadpovprečno visoke povprečne bruto plače so pri tujih lastnikih bolj povezane z nadpovprečno visokimi prihodki od prodaje in z dodano vrednostjo na zaposlenega, medtem ko za visoke povprečne bruto plače v državnih podjetjih to v povprečju ne drži. Za vse skupine je bilo hkrati ugotovljeno, da visoka marža ne pomeni vedno tudi visoke plače za zaposlenega – in obratno.

Vir: Bisnode Bilten junij-julij 2014


Oznake: , , ,