Turistični ponudniki: prihaja razpis COSME

Avtor — 27.05.2015
V rubriki Aktualni razpisi vam tokrat predstavljamo dve novosti na področju slovenskih razpisov: nepovratna sredstva za tehnično pomoč čebelarjem in sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme; ter eno novost na področju evropskih razpisov: sofinanciranje projektov s področja turizma.
Turistični ponudniki: prihaja razpis COSME

Turistični ponudniki: prihaja razpis COSME

Novi razpisi v Sloveniji

Razpis: Nepovratna sredstva za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2015

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila razpis, namenjen tehnični pomoči čebelarjem v letošnjem letu. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov vsaj tri leta pred objavo tega razpisa ter mora imeti opravljeno usposabljanje povezano s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstu. Vlagatelj se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ter najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zatiranja varoze.

Več informacij o razpisu >>

Razpis: Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila razpis, namenjen sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme v letih 2015 – 2017, katerih predračunska vrednost znaša najmanj 50.000 eur za naravoslovje, 20.000 eur za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 eur za humanistiko in družboslovje.

Prijavijo se lahko javne raziskovalne organizacije in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.

Več informacij o razpisu >>

Novi razpisi v Evropi

Razpis: Cosme turizem

V okviru razpisa Cosme turizem bodo podprti projekti v vrednosti do 250.000 evrov (tema 1 in 2) oz. do 125.000 evrov (tema 3). Pod vsako temo bo sofinanciranih osem projektov.

Prijavijo se lahko konzorciji z namanj 5 partnerji iz najmanj štirih različnih držav (pod temo 1 in 3), ter najmanj dve državi (pod temo 3). Konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj dveh malih in srednje velikih podjetij iz področja turizma; nacionalna ali regijska ali lokalna organizacija; ter združenje, zveza ali druga organizacija.

Več informacij o razpisu >>


Oznake: , , , ,