Učite se na svojih napakah

Kljub prepričanju, da majhne napake ne morejo povzročiti velike škode, lahko njihovo ponavljanje pripelje do izgube službe, strank ali celo do propada podjetja.
Učite se na svojih napakah

Vzpodbudno delovno okolje vpliva na manjše število napak. (Vir: kimrichter.com)

Poskrbeti je treba, da se naše napake ne ponavljajo, kar dosežemo z oblikovanjem dobrega poslovnega okolja.

Dober primer relativno majhne napake z velikimi posledicami so bile ameriške predsedniške volitve leta 2000, ko je manjša napaka v obliki slabe organizacije glasovanja na Floridi pripeljala do spornega izida celotnih volitev.

Da bi preprečili hude posledice relativno majhnih napak moramo ustvariti delovno okolje v katerem nista prisotna strah in obtoževanje. To lahko dosežemo z vzpodbujanjem zaposlenih, da spregovorijo o svojih napakah in ostalih problemih, ki jih opažajo pri delu in s tem oblikujemo zdravo poslovno okolje, ki podpira zaposlene in jih vzpodbuja k bolj učinkovitemu delu.

Dobro je vedeti tudi, da ima vsaka napaka vsaj šest razsežnosti:

1. Velikost same napake, ki je navadno majhna.

2. Velikost posledic, ki sledijo, če napaka ni pravočasno popravljena, ki so lahko ogromne.

3. Višina stroškov in čas, potreben za odpravo napake.

4. Velikost vzrokov za napako.

5. Potrebna prizadevanja za preprečitev ponavljanja napake.

6. Koristi preprečitve ponavljanja napake.

Ko se soočate z napakami se zavedajte, da jeza ni rešitev in navadno povzroči še dodatne probleme, saj se tisti, ki je napako storil počuti ogroženega in svoje dejanje opravičuje. Zato pri ustvarjanju zdravega delovnega okolja sodelujte s svojimi zaposlenimi in se izogibajte obtoževanju.

 

Vir: Entrepreneur

Oznake: