Ugodni krediti za podjetja v Posavju

Avtor — 27.06.2014
Regionalna razvojna agencija Posavje je v okviru Garancijske sheme Posavje razpisala ugodne kredite za spodbujanje podjetij. Na voljo je 1.250.615 evrov, ki bodo razdeljena v naslednje občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.
Ugodni krediti za podjetja v Posavju

Ugodni krediti za podjetja v Posavju (Vir slike: Freeimages.com)

Z razpisom želi Regionalna razvojna agencija Posavje spodbujati podjetja za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Garancija pa predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita.

Skupno je na voljo za 1.250.615 evrov sredstev. Po posameznih občinah višina razpisanih sredstev znaša:

Preverite ostale aktualne razpise!

  • Brežice: 122.312 evrov
  • Kostanjevica na Krki: 100.085 evrov
  • Krško: 748.285 evrov
  • Sevnica: 279.933 evrov

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki so: obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge, MSP-ji s statusom novega podjetja, ki ni registrirano več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge in izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj zadnja 2 meseca.

Vir: RRA Posavje


Oznake: , ,