Uporaba storitev spletnega bančništva

Glede na zadnje podatke MOSS, je v oktobru spletno bančništvo uporablja 58,92 odstotkov spletnih uporabnikov. Med temi se jih največ (25,33%) poslužuje spletnih bančnih storitev tedensko ali pogosteje. Spletne bančne storitve večinoma uporabljajo moški.
Uporaba storitev spletnega bančništva

Ali uporabljate spletno bančništvo?

41,08 odstotka ljudi, ki brska po spletu, še ne uporablja spletnega bančništva. Malo več kot 20 odstotkov jih obišče spletno banko na mesečni ravni, manj pogosto pa 3,59 odstotkov uporabnikov. 

Povprečen uporabnik storitev spletnega bančništva je moški, star med 35 in 44 let, živi pa v kraju z od 2000 do 10.000 prebivalci. 61,06 odstotkov je uporabnikov spletnega bančništva, 38,94 odstotkov pa uporabnic.

Uporaba interneta

V mesecu oktobru se je 86,6% ljudi v Sloveniji, starih med 10 in 75 let, povezalo na internet. To predstavlja okoli 1.475.338 ljudi. V 52 odstotkih gre za moške, povprečna starost uporabnikov interneta pa je 38 let.

Vir: MOSS

Oznake: ,