Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Davčni zavezanci lahko uveljavljajo splošno olajšavo in posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.
Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Splošna davčna olajšava (slika: vlado.fmf.uni-lj.si)

Višino splošne olajšave in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2009 določa Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008, za leto 2010 pa Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009.

Splošna olajšava in posebna olajšava za vzdrževane družinske člane se lahko upošteva, če zavezancu za posamezno davčno leto te
olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz
zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali je bilo na ta način
upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav. V primeru smrti zavezanca se zavezancu
prizna sorazmerni del olajšav do dneva smrti zavezanca v skladu s prejšnjim
stavkom tega odstavka.

Na podlagi dodatnega
usklajevanja z Ministrstvom za finance lahko zavezanec, ki mu je bila splošna
olajšava in posebna
olajšava za vzdrževane družinske člane upoštevana pri izračunu akontacije dohodnine od
dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, vendar mu je bila
upoštevana v višini manj kot 5/12 letnega zneska olajšave, v davčnem obračunu
uveljavlja olajšavi v celotnem znesku. Le v primeru smrti se zavezancu
prizna sorazmerni del olajšav do dneva smrti.

 

Vir: DURS

Oznake: