V januarju višje povpraševanje po delavcih

Avtor Maja Borštnik — 12.03.2012
Komentiraj!
Zavod RS za zaposlovanje je objavil januarske mesečne informacije s kratkimi komentarji aktualnega dogajanja na trgu dela in tabelarnimi prikazi. Informacije nudijo mesečni pregled gibanj na trgu dela in aktivnosti Zavoda za zaposlovanje ter podatke o ukrepih aktivne politike zaposlovanja.
V januarju višje povpraševanje po delavcih

Januarske mesečne informacije ZRSZ (Vir slike: sxc.hu)

Brezposelnost se je v januarju 2012 povečala. Ob koncu januarja 2012 je bilo na Zavodu prijavljenih 115.965 brezposelnih oseb. V primerjavi z decembrom 2011 se je brezposelnost povečala za 2,8 %, v primerjavi z lanskim januarjem pa je višja za 0,7 %.

V mesecu januarju se je povečalo povpraševanje delodajalcev po delavcih. Delodajalci so prijavili 15.645 prostih delovnih mest oz. vrst dela, za 14,7 % več kot decembra 2011 ter 3,5 % več kot januarja 2011. Največ prostih delovnih mest so januarja 2012 prijavili delodajalci iz predelovalnih dejavnostih (3.231).

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja v letu 2012

Usposabljanje in izobraževanje

Izobraževanje se izvaja kot formalno in neformalno izobraževanje. Namen neformalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere, namen formalnega izobraževanja pa večanje zaposlitvene možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe.

Neformalno izobraževanje predstavlja obliko izobraževanja odraslih, ki se lahko izvaja na različne načine, tudi kot usposabljanje na delovnem mestu.

V januarju je Zavod zabeležil 94 vključitev v Priprave za potrjevanje NPK, 345 vključitev v Institucionalno usposabljanje, 10 v Projektno učenje za mlajše odrasle, 183 vključitev v Usposabljanje na delovnem mestu in 49 v Formalno izobraževanje.

Spodbude za zaposlovanje

Spodbude za zaposlovanje so namenjene povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb. Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v okviru subvencij za zaposlitev.

V januarju je bilo 323 oseb vključenih v Zaposli me, 6 pa v Povračilo prispevkov delodajalca.

Kreiranje delovnih mest

Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju.

V januarju je bilo 14 vključitev v Javna dela, 5 v Priložnost zame, 37 v Asistent bom in ena vključitev v Spodbujanje razvo-ja socialnega podjetništva.

Spodbujanje samozaposlovanja

Ukrep spodbujanje samozaposlovanja je namenjen uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in spodbujanju opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. Izvaja se kot pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranje samozaposlitve.

V januarju je bilo 232 vključitev v Pomoč pri samozaposlitvi in 490 vključitev v Subvencijo za samozaposlitev.

V kolikor vas zanima več o subvencijah za samozaposlovanje si preberite:


Vir: ZRSZ (PDF datoteka)

Prijavi se na e-novice!