V l. 2014 nov davek na nepremičnine

V letu 2014 naj bi bil uveden nov davek na nepremičnine, ki bi nadomestil davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Stanovanjske nepremičnine bodo obdavčene z 0,15-% stopnjo, zazidljiva zemljišča pa v višini 0,5 %.
V l. 2014 nov davek na nepremičnine

Zakon o davku na nepremičnine. (Vir: sxc.hu)

Obdavčene naj bi bile vse nepremičnine, ki bodo v začetku leta 2014 evidentirane v registru nepremičnin oziroma bodo izpolnjevale pogoje za to, da bi morale biti evidentirane. S tako definicijo se v obdavčitev vključujejo vse vrste stavb in zemljišč, tudi kmetijska in gozdna zemljišča, določena v registru nepremičnin v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin RS.

Po predlogu zakona se bodo prihodki od davka na nepremičnine v enakovrednem deležu razdelili med občine in državo, razen v prvem letu uvedbe davka, ko bodo imele občine enake prihodke kot v lanskem letu, državnemu proračunu pa bo pripadla razlika. Stopnje davka bodo, kot je zapisano v predlogu zakona, odvisne od vrste nepremičnin. Ministrstvo je v besedilu, ki je bilo v javni obravnavi, predlagalo deset davčnih stopenj: 0,15 odstotka za stanovanjsko rabo, 0,80 odstotkov za poslovno in industrijsko rabo, 0,50 odstotkov za drugo rabo (javno, kmetijsko in drugo), 0,50 odstotkov pri zemljiščih za gradnjo stavb (nezazidana stavbna zemljišča za gradnjo stavb), 0,50 odstotkov za ostala zemljišča (kmetijska, gozdna, druga zemljišča), 0,45 odstotka za stanovanjske nepremičnine, v katerih lastnik nima bivališča in jih ne oddaja, in 1,50 odstotkov za neizkoriščena stavbna zemljišča. Poleg tega bodo imele občine možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 odstotkov.

Na Ministrstvu za finance RS ocenjujejo, da se bodo prihodki državnega proračuna z uvedbo davka na nepremičnine povečali za 240 milijonov evrov, občinskih proračunov pa bo za približno 40 milijonov evrov.

Ministrstvo je na predlog zakona prejelo preko 100 pripomb in predlogov občinskih združenj, posameznih občin, različnih združenj, cerkvenih organizacij, gospodarskih družb, političnih strank ter večjega števila posameznikov.

Pripombe se nanašajo pretežno na:

  • delitev pripadnosti davka, pri čemer se občine ne strinjajo s 50-% pripadom davka državi;
  • višino davčnih stopenj, ki je previsoka in bo preveč obremenila tako prebivalstvo kot gospodarsko dejavnost;
  • obdavčitev cerkvenih objektov, namenjenih verskim obredom;
  • obdavčitev kmetijskih zemljišč in stavb;
  • odsotnost določb o socialnih korektivih in
  • podatke o nepremičninah in njihovih vrednostih, ki naj bi bili zelo slabi.

Ob upoštevanju rokov za pripravo zakona se načrtuje sprejem zakona do konca letošnjega leta, v veljavo pa naj bi stopil s 1. januarjem 2014.

Nadaljnje branje:

Predlog Zakona o davku na nepremičnine

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 do 79/2012)

Vir: Dosje o davku na nepremičnine, časopis Delo