V tem tednu kar tri novosti med aktualnimi razpisi

Avtor — 20.08.2014
V tokratni rubriki "Aktualni razpisi" vam predstavljamo tri novosti: tuja nepovratna sredstva za mlada tehnološka podjetja, subvencije za delodajalce iz problemskih območij za zaposlitev težje zaposljivih oseb in razpis s področja e-storitev in mobilnih aplikacij.
V tem tednu kar tri novosti med aktualnimi razpisi

V tem tednu kar tri novosti med aktualnimi razpisi (Vir slike: Freeimages.com)

Novi razpisi

Nepovratna sredstva tujih vlagateljev

V letu 2013 so v podjetju Tiko Pro d.o.o. startupu tujega prijavitelja pomagali pridobiti 770 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V kolikor ima vaše podjetje tujega lastnika in imate v planu investicijske ali razvojne projekte, je lahko za vas primeren razpis Tuje nepovratne investicije. Več na povezavi >>.

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij 

Na voljo so subvencije za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas v višini 5 tisoč evrov na osebo. Povabilo je za sklop A odprto do 30. septembra 2014, za sklop B pa do 28. novembra 2014Več na povezavi >> 

Razpis s področja e-storitev in mobilnih aplikacij

Predvidoma v avgustu 2014 pričakujemo javni razpis s področja e-storitev in mobilnih aplikacij. Upravičenci bodo vzgojno izobraževalni zavodi, univerze, javni raziskovalni zavodi in javni infrastrukturni zavodi ter javni zavodi, ki imajo financirano aktivnost s strani ARRS. Višina sofinanciranja: 100 odstotkov upravičenih stroškov oziroma do 70 tisoč evrovVeč na povezavi >> 

Preostali aktualni razpisi

Subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite MSP podjetja v Podravju

Višina subvencije je največ 50 odstotkov obrestne mere. Najnižji znesek subvencije je 2 tisoč evrov, največ pa 35 tisoč evrov. Rok za oddajo je 1. september 2014. Več o razpisu >> 

Zbiranje ponudb delodajalcev za zaposlitev brezposelnih, starih 50 in več let, iz vzhodne Slovenije, ki so vsaj 12 mesecev brezposelni ali so brez izobrazbe

Ponudbo lahko odda delodajalec, registriran kot pravna ali fizična oseba za opravljanje dejavnosti ter kot samostojni poslovni subjekt. Subvencija za zaposlitev je v višini 5.000 evrov na osebo. Skupaj je na voljo 3, 8 milijona evrov. Rok za oddajo je 30. september 2014. Več o razpisu >> 

Investicija v inovativna, razvojno naravnana podjetja

Na voljo je razpis, namenjen dodelitvi investicije za spodbujanje hitre rasti inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oziroma storitev. Višina investicije za posamezno podjetje znaša 200 tisoč evrov v obliki semenskega kapitala. Višina razpoložljivih sredstev znaša do 1,4 milijona evrov. Rok za oddajo je 17. oktober 2014. Več o razpisu >>

Sofinanciranje ter kreditiranje investicij v učinkovito rabo energije 

Denarna sredstva so namenjena za mikro, malim in srednje velikim podjetjem za investicije v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, energetsko učinkovitost novih zgradb, visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije in podobno. Rok za oddajo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra 2014Več o razpisu >>

Kredit P1B 2014 z obrestno mero 1,95% + 6-mesečni EURIBOR

Upravičeni stroški so materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Trgovine se lahko prijavijo samo za investicije ali za investicijo v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Roki za prijavo so 15. september, 15. oktober, 17. november in 15. december. Več o razpisu >>  

Kredit P1B TIP 2014 s subvencionirano obrestno mero 0,00% + 6-mesečni EURIBOR

Razpis je namenjen za konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Trgovine niso upravičene. Za prijavo na razpis potrebujete bančni sklep o odobritvi kredita. Rok za prijavo je 5. september 2014. Več o razpisu >>

Aktualni evropski razpisi

SME Instrument

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo prve faze je 24. september 2014. Gre za odlično priložnost za vaše inovativne ideje Več o razpisu >>

Horizon 2020

Nepovratna sredstva v okviru tega razpisa so namenjena za raziskave in inovacije. Sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vrašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Več o razpisu >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,