V veljavo stopil Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

V nadaljevanju si lahko preberete, kakšni so najdaljši dovoljeni plačilni roki, ki jih določa Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ter povzetek vsebine omenjenega zakona, ki ga je Državni zbor RS sprejel je na seji 4. marca 2011.
V veljavo stopil Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih

V veljavo stopil Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (slika: sxc.hu).

V Uradnem listu RS (št. 18/2011) z dne 15.3.2011 je bil objavljen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljevanju ZPreZP), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel je na seji 4. marca 2011.

Najdaljši dovoljeni plačilni roki

Plačilni roki med gospodarskimi subjekti ne bodo smeli biti daljši od 60 dni. Le izjemoma se bodo lahko podaljšali na največ 120 dni, če se bosta o tem pisno dogovorili pogodbeni stranki in ne bo šlo za očitno nepravičen pogodbeni dogovor. Javni organi morajo svoje obveznosti poravnavati v 30 dneh.

Vlada želi z določitvijo najdaljšega dopustnega roka za plačilo preprečiti plačilne roke, ki bi omogočali kreditiranje dolžnikov na račun upnikov in tako ogrožali normalno vsakodnevno poslovanje le-teh.

Prvi obvezni pobot

AJPES je dne 15.3.2011 obvestil vse poslovne subjekte, da se bo skladno z določili drugega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) izvedel prvi obvezni večstranski pobot obveznosti med poslovnimi subjekti v državi.

AJPES bo v mesecu aprilu izvajal tudi prostovoljni večstranski pobot, doslej predviden po urniku 6. aprila 2011. Prihodnji večstranski poboti se bodo skladno z ZPreZP izvajali enkrat mesečno po urniku, ki bo objavljen naknadno.

Ker se bo obvezni večstranski pobot izvajal v celoti elektronsko in se morajo poslovni subjekti, ki doslej niso sodelovali v prostovoljnem ePobotu, na njegovo izvedbo tehnično pripraviti, bo moral vsak poslovni subjekt za prijavo v obvezni pobot:

  • imeti vsaj eno kvalificirano digitalno potrdilo,
  • prijaviti podatke v vsebini, kot jo določa ZPreZP, in v strukturi zapisa, ki ga bo določil AJPES, ter
  • prijavo v obvezni pobot oddati prek spletne strani AJPES.

Viri: AJPES in Poslovni SAOP

Oznake: , ,