Varnost pri delu in požarna varnost? Ste v prekršku?

Ali podjetniki racionaliziramo stroške, kjer je smiselno? Zamahujemo z roko, ko nas strašijo z inšpekcijo. Češ, mene že ne bojo obiskali. Poglejmo na izjavo o varnosti drugače: je izkaz resnosti podjetja, veča varnost zaposlenih, zagotovi usposobljenost za pomoč sočloveku.

Novo ustanovljeno podjetje mora najprej imeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja. To je interni predpis v katerem so določeni roki za usposabljanje iz varnosti pri delu, roki za zdravstvene preglede ter osebna varovalna oprema za posamezna delovna mesta. Narejena je tudi ocena tveganja za posamezna delovna mesta ter določeni so ukrepi za zmanjšanje tveganja. Pri izdelavi izjave o varnosti se pregleda tudi izpolnjevanje ostalih obveznosti, ki jih mora izpolnjevati podjetje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter se določijo roki do kdaj bodo te obveznosti narejene.

Ostale obveznosti, ki jih mora izpolnjevati podjetje so še:

  • zdravstvena ocena tveganja, ki jo naredi pooblaščeni zdravnik,
  • pogodba s pooblaščenim zdravnikom,
  • zagotovitev požarnega varstva (požarni red, gasilni aparati, prepoved kajenja, evakuacijski
  • zagotovljena prva pomoč (omarica za prvo pomoč in usposobljena oseba za nudenje prvenačrti, izvlečki požarnega reda, ocena požarne ogroženosti …..), pomoči,
  • usposabljanje delavce za varno delo (teoretično in praktično usposabljanje ter preizkus),
  • periodične preiskave delovnega okolja (meritve temperature, vlage, hitrosti gibanja zraka, osvetljenosti in hrupa – periodika na 3 leta),
  • periodični pregledi in preizkusi delovne opreme (vsi stroji – periodika na  2- 3 leta),
  • zdravstveni pregledi delavcev pri pooblaščenem zdravniku – roki za preglede morajo biti določeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja oz. v zdravstveni oceni tveganja.

Za vse zgoraj naštete predpise se lahko obrnete na strokovnjake v podjetju Maksivar d.o.o..

Maksivar d.o.o.
Cesta dolomitskega odreda 163
1000  Ljubljana
telefon: 2571 – 219
gsm: 041 779 628
www.maksivar.si

Oznake: , , , ,