Varnost pri vzdrževalnih delih ima nove ambasadorje

Avtor — 16.06.2011
V nadaljevanju si preberite, kakšno je poslanstvo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU - OSHA), nekaj več o kampanji Zdravo delovno okolje 2010–2011 in o novih ambasadorjih EU – OSHA iz vodilnih evropskih podjetij in organizacij.
Varnost pri vzdrževalnih delih ima nove ambasadorje

Varnost pri vzdrževalnih delih ima nove ambasadorje.

V drugem letu kampanje EU–OSHA za zdravo delovno okolje, namenjene varnosti pri vzdrževalnih delih, se je število uradnih partnerjev kampanje povečalo na 52, ker se je vanjo vključilo še sedem vseevropskih organizacij in multinacionalnih družb iz javnega in zasebnega sektorja: AEIP, CPME, Dupont, ECTA, EORNA, Golder Associates in UEPG.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Poslanstvo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je omogočiti varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Evropska unija je agencijo EU-OSHA ustanovila, da bi pomagala zadovoljiti potrebe po informacijah s področja varnosti in zdravja pri delu. Sedež ima v Bilbau v Španiji, njen cilj pa je izboljšati življenje ljudi na delovnem mestu s spodbujanjem pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu.

Zdaj jih lahko spremljate tudi na Twitterju, obiščete blog agencije ali se naročite na mesečno glasilo OSHmail.

Kampanja Zdravo delovno okolje

Kampanja Zdravo delovno okolje 2010–2011, ki jo usklajujejo Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu ter njeni partnerji v 27 državah članicah EU, podpira zelo raznolike dejavnosti na nacionalni in evropski ravni, s katerimi se spodbuja varnost pri vzdrževalnih delih. Z njo se poudarja pomembnost vzdrževanja (obratov, opreme, strojev in delovnih mest), da bi se odpravila tveganja na delovnem mestu ter zagotovile varnejše in bolj zdrave delovne razmere na delovnih mestih po vsej Evropi.

Kampanjo podpirajo predsedstva EU pod vodstvom Španije in Belgije v letu 2010 ter Madžarske in Poljske v letu 2011, Evropski parlament in Evropska komisija ter evropski socialni partnerji.

Nezgode pri delu

Kar 20 odstotkov vseh nezgod pri delu v Evropi je povezanih z vzdrževalnimi deli, organizacije na celini pa se vse bolj zavedajo, da je treba sprejeti ukrepe za obvladovanje tveganj, povezanih z vzdrževalnimi deli.

Glede na to je več kot četrtina (26,8 %) partnerjev kot glavni razlog svojega sodelovanja v kampanji navedla izboljšanje pogojev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za zaposlene in delodajalce. Partnerji so za svoje sodelovanje navedli še druge razloge, kot sta prizadevanje za vključitev svojih zaposlenih in/ali članov v upravljanje varnosti in zdravja (16,01 %) ali izmenjava dobrih praks (5,39 %). Drugi partnerji so v sodelovanju videli priložnost za tesnejše sodelovanje z drugimi podobno mislečimi organizacijami (14,4 %).

„V našo kampanjo so se med mnogimi drugimi vključila ugledna podjetja, organizacije in združenja iz različnih sektorjev, kot so kemična industrija, farmacevtska industrija, zdravstveno varstvo, proizvodnja in gradbeništvo,“ je povedal Jukka Takala, direktor EU-OSHA. „Veseli nas, da so vprašanje varnosti pri vzdrževalnih delih sprejeli v industriji in na delovnih mestih v Evropi, kar je spodbudilo preoblikovanje vsakdanjega življenja delavcev. Želim izreči dobrodošlico našim sedmim novim ‘ambasadorjem’ in se veselim sodelovanja z njimi v preostanku kampanje.“

Delo na višini

Od začetka kampanje 28. aprila 2010 so partnerji po vsej Evropi spodbujali dobro prakso pri vzdrževalnih delih z zelo različnimi dejavnostmi. Na številnih seminarjih in konferencah v Evropi so bile obravnavane posebne teme, kot so predpisi za „delo na višini“, njihov cilj pa je bil pomagati izvajalcem pri izbiri ustreznega kosa opreme za izvedbo naloge ter opredelitvi vseh potrebnih usposabljanj uporabnikov in stalnega vzdrževanja opreme.

Nov sistem za razvoj, oceno in potrditev usposobljenosti osebja

Eden od partnerjev je med drugim izumil sistem za razvoj, oceno in potrditev usposobljenosti osebja, odgovornega za namestitev in vzdrževanje opreme na nevarnih območjih. Zdaj se to orodje uporablja v EU in drugod po svetu.

Novi uradni partnerji

Novi uradni partnerji kampanje bodo predstavljeni na slovesnosti, ki bo potekala 22. in 23. novembra v Bilbau, kjer bo tudi zaključni dogodek kampanje za zdravo delovno okolje v letih 2010/11, namenjene varnosti pri vzdrževalnih delih.

Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU–OSHA).

Oznake: