Vas zanimajo plače javnih uslužbencev?

Avtor — 06.09.2016
Ministrstvo za javno upravo je postavilo Portal plač, na katerem je možen vpogled v višino plač za vsako delovno mesto v javni upravi kot tudi pregled podatkov o masah posameznih tipov, vrst in virov sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju.
Vas zanimajo plače javnih uslužbencev?

Vas zanimajo plače javnih uslužbencev? (Vir slike: Pixabay.com)

Spletna aplikacija Portal plač JS sproti objavlja, kateri javni uslužbenici prejemajo sredstva iz proračuna, predvsem pa koliko jih prejmejo. Obiskovalci portala tako lahko preko sistematičnega vpogleda analizirajo, kako, za koga in iz katerega vira so bila uporabljena proračunska sredstva.

Portal tako postreže s podatki, ki so razdeljeni glede na osnovne elemente plače:

  • tipi izplačil
  • vrste izplačil
  • viri sredstev

Tipi izplačil vsebujejo sorodne vrste izplačil, ki se uporabljajo pri obračunu plač zaposlenih v javnem sektorju. Pri iskanju po vrsti izplačil lahko pridobimo podatke o vrednostih, ki pripadajo funkcionarjem in javnim uslužbencem ob izplačilu plače. Preko vpogleda v vire sredstev pa je možno dobiti podatke o izvoru sredstev za izplačila javnim uslužbencem.

Na portalu so prikazane blače v bruto znesku. Osebni podatki o zaposlenih v javni upravi pa niso razkriti, kajti namen portala ni objava osebnih prejemkov z imeni, priimki in EMŠO podatki, ampak le njihovih plač, saj so kot funkcionarji zavezani temu, da so javno objavljene. Le-ti so plačani “iz žepa” davkoplačevalca, zato ima ta pravico vedeti, koliko so ti funkcionarji plačani.

Glavni cilj portala naj bi bila večja transparentnost in preglednost porabe ter načina razdeljevanja davkoplačevalskih sredstev za izplačila uslužbencem javne uprave.

Vir:

Oznake: