Video: Poslovanje si lahko olajšate z dobrim orodjem za projektno vodenje

Podjetniki so ponavadi vešči marsikaterega opravila, toda projektno vodenje pogosto ni med njimi. Krivec za to je lahko pomanjkanje časa in znanja, ki pa ga lahko povsem enostavno nadomestimo s katerim izmed spletnih orodij.
Video: Poslovanje si lahko olajšate z dobrim orodjem za projektno vodenje

Video: Poslovanje si lahko olajšate z dobrim orodjem za projektno vodenje (Vir slike: smashinghub.com)

Dobro vodenje je nujno potrebno za uspešno izpeljavo projektov v podjetjih. Projektni vodja mora že vnaprej dobro razmisliti, kako bo delo potekalo, nato pa skrbeti za nadaljnjo koordinacijo in nadzor napredka ter ustrezno motivirati člane ekipe in hitro razrešiti morebitne spore. 

Pri tem si lahko pomaga s katerim izmed spletnih orodij, namenjenih projektnemu vodenju. Eden izmed njih je tudi ComindWare, ki omogoča, da projekte opravimo v zastavljenem času, z najmanj možnimi težavami in skromnim finančnim vložkom. 

Poglejmo si nekaj prednosti orodij za projektno vodenje, kot je na primer ComindWare: 

1. Omogočajo avtomatizirano in hitro načrtovanje projektov

Največja prednost tovrstnih orodij je zagotovo ta, da omogočajo hitro načrtovanje projektov. To pomeni, da je razporejanje nalog med člane ekipe enostavnejše in hitrejše, projektni vodja pa lahko tudi kasneje natančno spremlja potek izvajanja nalog.

Ker je vse skupaj povsem avtomatizirano, celotno načrtovanje projekta od projektnega vodje ter tudi od preostalih članov, ki orodje uporabljajo, zahteva minimalno vloženega časa in truda. 

2. Podatki so prikazani na pregleden način in v realnem času

Gotovo je usklajevanje članov ekipe eden izmed najbolj zahtevnih delčkov projektnega vodenja. Vsak mora namreč dobiti določeno zadolžitev, pri čemer pa lahko prihaja do nerazumevanj, kar vodi v nadaljnje težave in nesoglasja. Z orodjem za projektno vodenje do takšnih težav skorajda ne more priti, saj lahko vsakdo kadarkoli preveri, kakšno zadolžitev mora opraviti in v kakšnem roku. 

Projektni vodja lahko tako hitro vidi, ali prihaja do zamud, ter tako še dovolj hitro predvidi, kje bo potrebna dodatna pomoč v obliki novih sodelavcev ali dodatnih denarnih sredstev, in za to poskrbi še pravočasno.  

3. Dovoljujejo pravilno razporeditev sredstev

Da bi bil lahko projekt izpeljan uspešno, morajo biti vsa sredstva razporejena pravilno. Nikjer jih ne sme primanjkovati in nikjer ne smejo biti prisotni v presežkih. Tako ne prihaja do konfliktov, ki bi lahko prinesli le nepotrebno zamudo. 

4. Izboljšajo komunikacijo in sodelovanje med člani ekipe

Še ena izmed prednosti je tudi boljša komunikacija med člani ekipe, ki so zadolženi za projekt, omogočeno pa jim je tudi sodelovanje z naročniki projekta ali zunanjimi partnerji. Takšna orodja namreč omogočajo dodatne prostore za “viharjenje možganov”, deljenje dokumentov in podobno.

Več o delovanju spletnega orodja ComindWare si poglejte v kratkem videoposnetku: 

YouTube

Vir: FinSMEs in SmashingHub

Oznake: , ,