Višji prispevki za popoldanski s.p.

Avtor — 14.05.2015
Od meseca aprila dalje (obračunsko obdobje mesec april, zapadlost 15. maj) se bodo malenkost povečali prispevki za pavšaliste, za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic oziroma za t. i. popoldanski s.p.. Podražili se bodo namreč prispevki za invalidsko zavarovanje.
Višji prispevki za popoldanski s.p.

Višji prispevki za popoldanski s.p. (Vir slike: freeimages.com)

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. bodo po novem znašali skoraj 65 evrov, natančneje 64,92 evrov. Tako so se prispevki samo v tem letu podražili za 35 centov, saj so januarja letos znašali 64,57 evrov.

Dražijo pa se prispevki za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Ta prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega leta do marca naslednjega koledarskega leta. Od aprila 2015 do vključno marca 2016 znaša prispevek za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti 32,20 evrov.

Prispevek za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, 

ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

pri opravljanju dejavnosti 

32,20 evrov

Prispevek za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen

32,72 evrov

SKUPAJ

64,92 evrov

Popoldanski s.p. pa mora plačevati tudi prispevke za zdravstveno zavarovanje, tj. za zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Osnova za izračun tega prispevka je povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2014, ki znaša 1.543,66 evrov oziroma četrtine le-te.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje je seštevek dveh prispevkov. Prvi znaša 8,18 evrov (ali 0,53% povprečne bruto plače za mesec oktober 2014) , drugi pa 24,54 evrov (ali 6,36% od četrtine povprečne bruto plače za mesec oktober 2014). Skupaj torej 32,72 evrov.

Vse o popoldanskem s.p. si lahko preberete v članku Popoldanski s.p. >>


Oznake: , , , , , ,