Vpliv gospodarskih težav v ZDA na oglaševanje

Avtor — 04.05.2008
Ali se gospodarske težave, v katerih so se znašle ZDA, odražajo v zmanjšanju denarja namenjenega oglaševanju?
Vpliv gospodarskih težav v ZDA na oglaševanje

Dolar izgublja svojo vrednost.

Čeprav strokovnjaki napovedujejo, da se bo upočasnitev
gospodarske rasti v ZDA slej ko prej odrazila tudi na zmanjšanih dobičkih od
oglaševanja, pa naj bi do tega prišlo šele z določenim časovnim zamikom. V letu
2008 naj bi porast oglaševalskega denarja znašal 3,3 odstotke. Do tega porasta
bo prišlo zaradi predsedniških volitev in olimpijskih iger, ki bodo povečale
spremljanje medijev, v katerih bo posledično več oglaševanja.

Gospodarske težave lahko sicer res znižajo količino denarja
namenjenega oglaševanju, vendar se to ponavadi zgodi šele s časovno
zakasnitvijo. Eden izmed razlogov za zakasnitev je ta, da podjetja delež
sredstev namenjenih oglaševanju ponavadi določijo vnaprej. Drugi razlog je, da
podjetja kljub težavam nerada zmanjšajo količino oglaševanja, ker bi to vodilo
v nadaljnje znižanje zaslužkov. Tretji razlog pa tiči v tem, da podjetja
včasih zmanjšajo delež sredstev namenjenih oglaševanju šele, ko se že čutijo
posledice nižanja dohodkov.

Analitiki napovedujejo 3,3 odstoten porast
oglaševalskih sredstev v letu 2008, nato pa manjši porast v letih 2009, 2010 in 2011. Do leta 2012
pa naj bi se izdatki za oglaševanje zopet močneje povečali, predvsem na račun
internetnega oglaševanja. Amerika je sicer v vseh medijih skupaj za oglaševanje
v letu 2007 porabila kar 293 milijard dolarjev, leta 2012 pa naj bi ta znesek
narasel do okrog 330 milijard ameriških dolarjev.

Vir: eMarketer