Vpliv recesije občuti 73% populacije med 18 in 65 let

Avtor — 18.05.2011
Vpliv gospodarske krize osebno občuti 73% slovenske populacije od 18 do 65 let, kažejo rezultati 5. vala Trženjskega monitorja DMS, ki se je izvajal marca 2011. Tokrat so na vseh glavnih kazalcih izmerili do sedaj najslabše vrednosti, vse od osnovnih vprašanj do vprašanja o trošenju.
Vpliv recesije občuti 73% populacije med 18 in 65 let

Vpliv recesije občuti 73% populacije med 18 in 65 let (slika: sxc.hu).

V marcu 2009, ko se je raziskava prvič izvajala, je vpliv recesije osebno občutilo 52% vprašanih. Leto dni kasneje so podatki 3. vala Trženjskega monitorja Društva za marketing Slovenije (DMS) pokazali, da je ta številka narasla na 64%, v letošnjem letu pa se je ta delež prvič dvignil nad 70%.

V primerjavi s prejšnjo, četrto meritvijo, ki se je izvajala septembra 2010, se ljudem delovna mesta zdijo manj varna. Stanje se je poslabšalo tudi na področju pričakovanj glede osebnih dohodkov in finančnega stanja nasploh. Delež tistih, ki trošijo manj, se je povečal s 50 na 56%, medtem ko je delež posameznikov, ki pričakujejo, da bodo trošili manj, ostal nespremenjen (8%).

Trženjski monitor DMS, 5.val - glavni kazalci

Recesija se je dotaknila praktično vseh segmentov

Medtem ko so pretekla merjenja nakazovala, da se je recesija dotaknila le starejših in finančno slabše situiranih, pa rezultati 5. vala pravijo, da se je recesija dotaknila praktično vseh, saj t.i. 5 recesijskih segmentov, temelječih na pričakovanjih glede finančnega stanja na splošno ter obsega potrošnje, kaže občuten premik navzdol.

1. V segment »prizadetih«, ki beležijo slabše finančno stanje in manjšo potrošnjo, se uvršča 32% oz. 411.000 posameznikov od 18 do 65 let, 4 odstotne točke več kot septembra lani. Med temi je več kot 70% starejših od 40 let, prav tako najdemo dve tretjini tistih, ki imajo nizke dohodke.

2. Segment tistih, ki pričakujejo poslabšanje finančnega stanja, obsega 15% ali 190.000 oseb, za 6 odstotnih točk več glede na predhodno meritev. Med posamezniki, ki so »v pričakovanju« takšnega poslabšanja, je polovica starejših od 50 let, petina pa jih prihaja iz dohodkovnih razredov 1.100 evrov ali več.

3. Skupina tistih, ki sicer ne zaznavajo slabšega finančnega stanja, a trošijo oz. pričakujejo, da bodo trošili manj, obsega 233.000 posameznikov. Njen delež se je glede na jesen 2010 zmanjšal s 23 na 18%. Skoraj dve tretjini je mlajših od 40 let. Nekoliko več jih je iz srednjega dohodkovnega razreda ter iz Osrednje Slovenije.

4. Za 2 odstotni točki, z 11 na 13% (168.000 oseb), se je povečal segment »preskrbljenih«, ki sicer pričakujejo poslabšanje finančnega stanja, a niso omejili oz. ne nameravajo omejiti trošenja.  Skoraj polovica je starih med 50 in 65 let, nekoliko več pa jih je tako iz najnižjega kot iz najvišjega dohodkovnega razreda.

5. Segment »nedotaknjenih«, ki ne beležijo slabšega finančnega stanja in ne omejujejo potrošnje, se je glede na september 2010 zmanjšal z 29 na 23% in prestavlja 299.000 posameznikov od 18 do 65 let. Dve tretjini je mlajših od 40 let, prihajajo pa iz srednjega in višjega dohodkovnega razreda.

Trženjski monitor DMS, 5. val, Pet recesijskih segmentov: pričakovanja glede finančnega stanja in obsega potrošnje

Posledice recesije tokrat bolj kot do sedaj opazno posegajo tudi v srednji dohodkovni razred in med mlajšo populacijo. To lahko povežemo z ugotovitvami, da sta zaznana kupna moč in »odpovedovanje« vendarle posegla tudi v potrošniško zelo pomemben srednji dohodkovni razred, ki glede na svoj obseg običajno predstavlja tudi največjo stabilnost povpraševanja na trgih.

45% vprašanih se ne odreka ničemur

Na vprašanje »čemu vse ste se zaradi recesije odpovedali v zadnjem letu«, je 45% vprašanih odgovorilo, da ničemur. To je primerljivo s podatki za jesen 2010 (46%) in nekoliko manj kot marca 2010, ko je bilo takih 53%.

Med ostalimi odgovori glede odrekanja so na prvem mestu počitnice oz. dopust (16%) ter oblačila in obutev (16%). Odgovor hrana in pijača se je povzpel na 3. mesto (11%), sledijo kozmetične storitve (6%), zabavna elektronika (6%) ter izdelki za osebno nego, čistila… (5%). Vse več odrekanj je torej v kategorijah, ki se dotikajo osebne porabe in potreb, kar je še en indikator, da se nas je kriza v zadnjih pol leta dotaknila bolj kot kdajkoli doslej.

Trženjski monitor DMS, 5.val - podražitve

Vir: Dmslo.si, april 2011.


Oznake: