Vračilo hrvaškega DDV

Avtor Nina Orehek — 06.06.2012
Komentiraj!
Te novičke ne spreglejte, če ste na katerem izmed prejetih računov iz Hrvaške imeli obračunan tudi hrvaški DDV, ali v primeru, da ste vašim partnerjem na Hrvaškem izdali račun z obračunanim slovenskim DDV!
Vračilo hrvaškega DDV

Vračilo hrvaškega DDV (Vir slike: sxc.hu)

Med Slovenijo in Hrvaško je od 1.7.2011 pri izvajanju vračil DDV vzpostavljena popolna vzajemnost, zato bi vas radi opomnili, da je rok za oddajo zahtevka za vračilo DDV na predpisanem obrazcu najpozneje 6 mesecev po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan. Za leto 2011 je rok za oddajo zahtevka tako 30.6.2012. Zahtevek za vračilo DDV je potrebno vložiti pri pristojnem davčnem uradu na Hrvaškem.

Na zahtevku je treba navesti:

  • vaše osnovne identifikacijske podatke,
  • obdobje, na katero se nanaša zahtevek,
  • dejavnost, za katero ste porabili nabavljeno blago oziroma storitve (če opravljate oproščeno dejavnost, do vračila seveda niste upravičeni),
  • skupni znesek zahtevanega DDV,
  • bančni račun, kamor naj se nakaže vrnjeni DDV,
  • ter izjaviti, da v obdobju, na katero se nanaša zahtevek, v tisti državi nismo opravljali obdavčljivega prometa ter da boste vrnili morebitni po pomoti vrnjeni DDV.

Zahtevku pa priložite tudi:

  • dokazilo o identifikaciji za DDV in DDV številki v Sloveniji (povprašajte DURS za verzijo v tujem jeziku) - potrdilo naj bo čim novejše, velja pa eno leto, in
  • originalne račune oziroma uvozne dokumente, na katerih nam je bil zaračunan DDV.

Zaradi pogoja vzajemnosti, zadeva deluje tudi v obratni smeri in lahko vračilo plačanega DDV v Sloveniji pod enakimi pogoji zahtevajo tudi družbe s sedežem na Hrvaškem, ki v Sloveniji nimajo sedeža svoje ekonomske dejavnosti, podružnice ali stalne poslovne enote.

Nekaj osnovnih informacij v zvezi s to temo najdete na spletni strani hrvaške davčne uprave.

Vir: TAXGROUP davčno svetovanje d.o.o.

Prijavi se na e-novice!