Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

Vrata je odprl tehnološki park na Brdu

Projekt je namenjen razvoju ustreznega podpornega podjetniškega okolja za visoko tehnološko podjetništvo.
Vrata je odprl tehnološki park na Brdu

Tehnološki park Ljubljana je odprl svoja vrata.

Investitor projekta je podjetje Tehnološki park Ljubljana d.o.o. Sredstva so črpali iz različnih naslovov: posojil, iz sredstev Evropskega strukturnega sklada in Ministrstva za gospodarstvo. Kasneje se je v obliki dokapitalizacije pridružila še Mestna občina Ljubljana, ki je prispevala zemljišča, zgradila komunalno infrastrukturo, s posebnim odlokom pa je podjetja, ki bodo svoje poslovanje začela v okrilju TPL oprostila plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. S tem je MOL postala kar 70 odstotna lastnica podjetja.

Tehnološki park Ljubljana Brdo in celoten koncept z
geostrateško lego je zasnovan v skladu z razvojno strategijo Mestne
občine Ljubljana, ki bo z “urbanistično skupnim lociranjem”
visokotehnoloških podjetij, univerze in raziskovalnih inštitucij
sledila sodobnim principom razvoja mest, je poudarila Jadranka Dakić,
podžupanja Mestne občine Ljubljana. Poudarila je pomen bližine univerze
in znanstvenih inštitutov, s čimer bo možnost pospešiti interaktiven
prenos znanja med izobraževalno-raziskovalnimi institucijami in
gospodarstvom. V Mestni občini Ljubljana želijo z ustreznimi politikami
in sofinanciranji povezati interese in potenciale univerze, inštitutov
in gospodarstva, za nadaljnji razvoj Ljubljane.

TPL Ljubljana s svojim delovanjem pomaga podjetjem prodreti na tuje trge. Njegovo poslanstvo je pomagati podjetjem v
poinkubacijski dobi, torej po prvih letih od ustanovitve, ko podjetje izkaže potenciale za rast in neko stabilnost.

Rast podjetij, še posebej inovativnih malih in srednje velikih podjetij
z visoko dodano vrednostjo, je izrednega pomena za povečanje
konkurenčnosti EU. Zato bo Slovenija prav temu segmentu podjetij ter
njihovi rasti v času predsedovanja EU posvetila izjemno pozornost. S
tem želimo okrepiti prizadevanja tako evropskih inštitucij kot
posameznih držav članic, da malim in srednje velikim podjetjem v
prihodnosti vsi skupaj namenimo še več zaslužene pozornosti in
razvijemo inštrumente za spodbujanje njihovega uspešnega delovanja in
razvoja, je poudaril mag. Janko Burgar iz Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost na Ministrstvu za gospodarstvo.

Vir: Tehnološki park Ljubljana