Vse kar vas je zanimalo o regresu

Vsak delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi regres za letni dopust. Le-ta mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače in v razmerju v kakršnem je delavec upravičen do letnega dopusta najkasneje do 1. julija.
Vse kar vas je zanimalo o regresu

Vse kar vas je zanimalo o regresu. (Vir slike: sxc.hu)

V nadaljevanju si preberite kdo je do celotnega regresa upravičen in kdo le do dela regresa, do kdaj mora biti regres izplačan, kdaj se lahko to izplačilo prestavi in kaj storiti, če delodajalec regresa ne izplača.

Pravica do dopusta = pravica do regresa

Pravico do izplačila regresa imajo vsi delavci, ki imajo pravico do dopusta. Delodajalec mora delavcu opredeliti število dni dopusta za vsako leto posebej, najkasneje do 31. marca v tekočem koledarskem letu.

Celoletni regres in delni regres

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in regresa, po šestih mesecih nepretrganega dela pri delodajalcu. Dokler ta pogoj ni izpolnjen, delavcu pripada le sorazmerni del letnega dopusta in regresa.

V kolikor delavec pri delodajalcu ni zaposlen vsaj 6 mesecev, je le-ta upravičen do 1/12 regresa in dopusta za vsak mesec dela. Prav tako velja izplačilo delnega regresa, v kolikor delavcu preneha delovno razmerje pred potekom šestih mesecev oziroma, če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.

Menjava delodajalcev med koledarskim letom

V kolikor delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu. Prav tako se med oba delodajalca sorazmerno porazdeli izplačilo regresa. Delavec in delodajalec pa se lahko dogovorita tudi drugače.

Zaposlitev za krajši delovni čas

V kolikor ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima le-ta pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Minimalni regres

Minimalni regres znaša toliko, kot je višina minimalne plače v tekočem letu.

Izjema je v 2012 javni sektor, za katerega Zakon o uravnoteženju javnih financ predpisuje višino regresa, glede na plačilni razred:

  • do vključno 13. plačnega razreda 692,00 eur,
  • od 14. do vključno 19. plačnega razreda 657,40 eur,
  • od 20. do vključno 26. plačnega razreda 493,05 eur,
  • od 27. do vključno 33. plačnega razreda 328,70 eur,
  • od 34. do vključno 39. plačnega razreda 164,35 eur,
  • od 40. do vključno 65. plačnega razreda 100,00 eur.

Rok izplačila regresa

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu.

Podaljšan rok izplačila regresa

V kolikor se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah, lahko izplača regres tudi po 1. juliju, vendar najkasneje do 1. novembra v tekočem koledarskem letu.

Kaj pa, če delodajalec ne izplača regresa?

V kolikor delavec ne dobi izplačanega regresa do 1 julija oz. 1. novembra in se ne more dogovoriti z delodajalcem, lahko delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim sodiščem. Tožbo lahko delavec vloži sam, izdela pa jo lahko tudi s pomočjo e-obrazca: Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust. V kolikor sodba sodišča ne prisili delodajalca, da delavcu plača regres, lahko delavec poda predlog za izvršbo oz. sodno izterjavo.

Pozor! Pravica do izplačila regresa zastara po 5-ih letih.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku 5-ih let, zato je potrebno v primeru, da vam delodajalec ne izplača regresa, tožbo vložiti v roku 5 let.

Vir: informiran.si

Oznake: , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

03.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje