Z 2. januarjem 2016 bodo davčne blagajne obvezne

Vlada Republike Slovenije je objavila predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, ki bo prinesel uvedbo davčnih blagajn. Prehodno obdobje bo potekalo od 1. decembra 2015 do 2. januarja 2016, s tem datumom pa bo izvajanje postopka potrjevanja računov po tem zakonu postalo obvezno.
Z 2. januarjem 2016 bodo davčne blagajne obvezne

Z 2. januarjem 2016 bodo davčne blagajne obvezne (Vir slike: suphakit73, FreeDigitalPhotos.net)

Finančna uprava Republike Slovenije bo elektronsko podporo zagotavljala od 1. decembra 2015 dalje, s čimer bodo zavezanci pridobili možnost postopnega prehoda na sistem obveznega potrjevanja računov. Z 2. januarjem 2016 pa bo za vse zavezance postopek potrjevanja računov po tem zakonu postal obvezen.

Predhodno obdobje tudi za zavezance z vezanimi knjigami računov

Predlog zakona pa predvideva še eno prehodno obdobje, in sicer do 31. decembra 2017 za zavezance, ki uporabljajo vezano knjigo računov.

Do tega roka bodo po pojasnilih predlagateljev vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, izbrali med uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter uporabo vezane knjige računov.

Imate poslovni načrt?

Po tem datumu bo za vse zavezance uporaba elektronskih naprav za izdajo računov postala obvezna oziroma bo obvezno potrdilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve o nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave, ker na njihovem območju torej ni na voljo internetne povezave.

Po predlogu zakona bo zavezanec v prehodnem obdobju lahko še uporabljal vezano knjigo računov in mu do izteka prehodnega obdobja tudi ne bo treba nabaviti elektronske naprave za izdajo računov, a bo imel zato dodatne obveznosti: »Pred izdajo računa bo moral pridobiti namensko digitalno potrdilo za elektronsko podpisovanje, davčnemu organu sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih ter naknadno, najpozneje v desetih delovnih dneh poslati podatke o tako izdanih računih davčnemu organu,« piše v predlogu zakona.

Zavezanec bo za izpolnitev te obveznosti potreboval internetno povezavo z davčnim organom, davčni organ pa bo prek portala e-davki omogočil vnos teh podatkov ter dodelitev enkratne identifikacijske oznake računa kot potrdila o prejemu naknadno posredovanih podatkov o računu.

Vir: SAOP

Oznake: , , ,