Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Avtor — 20.02.2017
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov. 92 milijonov evrov razpisanih garancij bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.
Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

Slovenski podjetniški sklad podjetjem ponuja garancije za kredite. (Vir slike: Pixabay)

Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu RS objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov. Skupno v višini 92 milijonov evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo tudi letos preko SPS lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo podjetjem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita.

Dodatne ugodnosti garancije

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPS bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno-garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja.

Več informacij o razpisu je na voljo na povezavi.

Z izdajo garancije se:

  • poveča možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 EUR,
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let.

Strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih.

Letni promet prijaviteljev ne sme presegati 50 milijonov evrov, bilančna vsota pa ne 43 milijonov evrov.

Oddaja vlog na SPS

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2018 oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15. marca, 1. aprila, 15. aprila, 1. maja, 15. maja, 1. junija, 15. junija, 1. julija, 15. julija, 15. avgusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. oktobra in 15. oktobra 2017.

Skupno razpisanih 92 milijonov evrov garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere zadostuje za podporo okoli 480 podjetij, ki najamejo kredit pri banki in na ta način okrepijo konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj.

Pozitivni učinki garancijske sheme

V obdobju 2007–2015 je bilo preko garancijske sheme skupno podprtih več kot 2.800 podjetij, ki so izvedla za okoli 1.099 milijonov evrov investicij. Učinki podprtih podjetij z garancijami SPS kažejo dobre poslovne rezultate, koristne za celotno slovensko gospodarstvo. Podprta podjetja z garancijami SPS so ohranila več kot 54.500 delovnih mest ter ustvarila skoraj 5.600 novih delovnih mest oz. kar 2,5 novega delovnega mesta na podjetje. Statistika pa kaže tudi to, da so vsa podprta podjetja v opazovanem obdobju 3 let po investiciji povprečno vrednost na zaposlenega povečala za 18 %.

Več informacij o razpisu je na voljo na povezavi in v Uradnem listu RS št. 8/2017.

Morda vas zanima tudi
MP dogodek: Facebook oglaševanje

Facebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase.

Preberite več >>
Oznake: ,
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje
MP izobraževanja
MP dogodek: Facebook oglaševanje

Facebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase.

Preberite več >>