Za delodajalce: iskanje subvencionirane zaposlitve brezposelnih do konca leta

Avtor — 10.10.2016
Na javno povabilo Nova možnost, ki ga razpisuje Zavod za zaposlovanje, se lahko prijavite vse do 30. decembra letos. Rok je po novem podaljšan, skupna sredstva pa so povečana s prvotnih 2,5 milijona na 3 milijone.
Za delodajalce: iskanje subvencionirane zaposlitve brezposelnih do konca leta

S pomočjo javnega povabila se bo lahko zaposlilo 600 brezposelnih od 30. do 49. leta za najmanj 12 mesecev. Subvencije je v višini 5 tisoč evrov za polni delovni čas (Vir slike: Pixabay).

»Namen povabila, ki se izvaja v okviru programa Nova možnost, je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v omenjeni starostni skupini in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno brezposelnost,« pojasnjujejo na zavodu. Delodajalci se lahko odzovete na javno povabilo vse do 30. decembra letos do 11. ure oziroma do porabe sredstev. Sprva je bil predvideni rok 10. oktober.

S pomočjo javnega povabila se bo lahko zaposlilo 600 brezposelnih od 30. do 49. leta za najmanj 12 mesecev. Subvencija je v višini 5 tisoč evrov za polni delovni čas.

Komu je namenjeno javno povabilo?

Gre za subvencionirano zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let, niso pa še dopolnili 50 let. Prijavljeni so na zavodu več kot 6 in manj kot 12 mesec.

Kaj pomeni zaposlitev prek javnega povabila?

»Če delodajalci zaposlijo brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila za polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden, lahko pridobijo subvencijo 5 tisoč evrov. Do sorazmerne višine subvencije so upravičeni, če izbrane kandidate z njihovim soglasjem zaposlijo za krajši delovni čas od polnega oziroma če zaposlijo invalide za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar nikoli manj kot 20 ur na teden,« odgovarjajo na zavodu.

Kako se izplača subvencija?

Delodajalcem se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih, in sicer na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil. »Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji,« opozarjajo.

Kateri delodajalci se lahko prijavijo?

Prijavijo se lahko tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in imajo vsaj enega zaposlenega ali pa so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Kako predložiti ponudbo?

Predložijo jo lahko osebno ali pa pošti v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. Možno jo je predložiti tudi prek spleta.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci na zavodu objaviti prosto delovno mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. »Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo za njihovo subvencionirano zaposlitev. Predložijo lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine povabila. Potem ko z delodajalcem, katerega ponudba je bila sprejeta na javnem povabilu, podpišemo pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko delodajalec z izbranim kandidatom ali kandidatko sklene delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi,« dodajajo na zavodu.

Oznake:
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>